Організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 144
Аналіз сутності, видів та значення організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування. Дослідження проблемних питань сесійної діяльності місцевих рад. Визначення організаційних форм роботи постійних та тимчасових комісій.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Правове регулювання організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування в Україні переважно не має чіткого наукового обґрунтування. Актуальність дослідження організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування зумовлюється також необхідністю подолати наявну суперечність між потребою застосування нових форм діяльності органів місцевого самоврядування, що відповідали б кращим світовим стандартам, та відсутністю належного теоретико-методологічного і науково-прикладного їх обґрунтування, адже практично відсутні роботи, в яких би цілісно й комплексно аналізувалися процедурні аспекти діяльності місцевих рад. Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб на основі досягнень науки конституційного та муніципального права, комплексного аналізу норм чинного законодавства України та практики його застосування, порівняльного аналізу регламентації організації та діяльності представницьких органів зарубіжних країн розробити сучасну науково обґрунтовану концепцію правового регулювання організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування, з орієнтацією на задоволення нагальних потреб муніципальної практики, усунення факторів, що стримують розвиток локальної демократії, сформулювати пропозиції щодо подальшого удосконалення законодавства в цій сфері. У роботі над всіма структурними підрозділами дисертації використовувалися системно-функціональний метод при розгляді системи організаційних форм роботи, визначення їх ролі для представницьких органів місцевого самоврядування; моделювання і прогнозування для формулювання пропозицій і рекомендацій щодо подальшого удосконалення організаційних форм роботи місцевих рад, їх органів та органів самоорганізації населення; соціологічний метод було використано при детальному аналізі практичної діяльності представницьких органів місцевого самоврядування та нормативно-правової основи, для зясування тенденцій та перспектив подальшого розвитку організаційних форм роботи вказаних субєктів в Україні (підрозділи 2.1. Уперше: - визначено організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування як сукупність конкретних дій, заходів, що здійснюються місцевими радами та органами самоорганізації населення, які складають систему визначених процедур, що передбачені нормативно-правовими актами або вироблені практикою діяльності відповідних органів, посадових осіб, характеризують їх місце й роль у системі представницьких органів місцевого самоврядування, направлені на організацію роботи ради, її органів, депутатів, органів самоорганізації населення з метою ефективного виконання їх функцій і повноважень для вирішення питань місцевого значення;Розділ 1 "Організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування: теоретично-правові аспекти" складається з чотирьох підрозділів, в яких досліджуються питання сутності, видів та значення організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування, їх історичного розвитку, узагальнюється національний та зарубіжний досвід їх правової регламентації, аналізується вітчизняна практика правового регулювання організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування. Визначено основні ознаки, що характеризують організаційні форми роботи представницьких органів місцевого самоврядування: а) це сукупність конкретних дій, заходів, що здійснюються місцевими радами та органами самоорганізації населення; б) складають систему чітко визначених процедур, що передбачені нормативно-правовими актами або вироблені практикою діяльності відповідних органів, посадових осіб; в) характеризують їх призначення й роль у системі представницьких органів; д) направлені на організацію роботи ради, її органів, депутатів, органів самоорганізації населення, ефективне виконання представницькими органами своїх функцій і повноважень для вирішення питань місцевого значення. У підрозділі 1.2 "Історичний розвиток організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування" досліджується генезис регулювання організаційних форм роботи самоврядних представницьких органів, які функціонували на українських землях, конкретизуються їх характерні особливості. У підрозділі 1.3 "Нормативно-правове регулювання організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування" проведено аналіз сучасного стану правової регламентації організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування. Розділ 2 "Загальна характеристика організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування" складається з чотирьох підрозділів, в яких досліджуються проблемні питання сесійної діяльності місцевих рад, організаційні форми роботи постійних та тимчасових комісій місцевих рад, особливості регламентації форм діяльності органів самоорганізації населення й основні напрямки удосконалення нормативно-правового регулювання організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування.У д

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?