Організаційні форми реалізації державного управління - Статья

бесплатно 0
4.5 100
Розгляд чинників, що визначають порядок прийняття, ухвалення виконання та контролю управлінських рішень. Дослідження державно-управлінських рис організаційних форм реалізації. Визначення їх як обов’язкових компонентів системи державного управління.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Організаційні форми реалізації організаційної функції державного управління поділено на такі види: колективні та індивідуальні; прямі та непрямі; правові та неправові; за сферами нормативно-правового забезпечення. Зроблено висновок, що організаційні форми реалізації державного управління мають важливе значення для державно-управлінських відносин, оскільки займають ту нішу організації системи державного управління, що потребує використання засобів, способів та прийомів як для підготовки управлінського рішення, так і його виконання. Grounded, that organizational forms of realization of organizational function of public administration are one of forms of administrative activity of public, organs of local self-government, their official servants. The organizational forms of realization of organizational function of public administration are divided into such kinds: collective and individual; lines and indirect; legal and unlegal; after the spheres of the legal providing. При реалізації організаційної функції державного управління важливо враховувати, що, як правило, реалізація останньої передбачає змішаний державно-управлінський характер, оскільки передбачає не лише видання актів управлінської діяльності (управлінську правотворчість), але й вжиття відповідних заходів організаційного характеру, наявність кадрового, матеріального-технічного й фінансового забезпечення.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?