Організаційні аспекти впровадження міжнародного бібліотечного стандарту RDA в Німеччині, Австрії та німецькомовній Швейцарії - Статья

бесплатно 0
4.5 232
Дослідження досвіду організації впровадження міжнародних бібліотечних стандартів, зокрема стандарту каталогізації RDA, у бібліотеках Німеччини, Австрії та німецькомовної Швейцарії. Характеристика результатів переходу на нові правила каталогізації.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
The article examines the experience of implementing international library standards, in particular the RDA cataloging standard, in libraries in Germany, Austria and German-speaking Switzerland. The prospects of using the library-information space developed by the libraries of the German-speaking countries in the field of the regulation of the standards of the library and information industry in accordance with international standards in the processes of transformation and further intensive development of the library business of Ukraine for integration, mediation and exchange of information in the modern global professional space are considered. Keywords: international standard RDA, the project for the implementation of RDA, German-speaking countries, Committee for Library Standards, working group of RDA, conceptual models of RDA, German National Library, Austrian National Library, Swiss National Library. Пріоритетність питання стандартизації за умови участі бібліотек у всіх формах взаємодії між собою або з іншими установами на місцевому, національному та міжнародному рівні було підкреслено в Директивах з просування бібліотеками своїх поглядів на місцевому, регіональному та міжнародному рівнях у контексті реалізації Напрямів дій Саміту, 2005-2015 рр., згідно з якими національні бібліотеки та бібліотечні асоціації мають активізувати свою позицію стосовно впровадження і використання міжнародних галузевих стандартів [1]. Стандарт максимально орієнтований на користувачів, основний акцент робиться не на тому, що потребує бібліотека при описі ресурсу, а на тому, як користувач запитує його під час пошуку.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?