Організаційні аспекти управління економічним потенціалом регіону - Статья

бесплатно 0
4.5 123
Аналіз перспектив розвитку соціально-економічної системи. Зростання ролі управління в умовах ринкової економіки. Структура економічного потенціалу територій. Виокремлення основних критеріїв ефективної реалізації економічного потенціалу території.

Скачать работу Скачать уникальную работу
Аннотация к работе
Перспективи розвитку соціально-економічної системи багато в чому визначаються її потенціалом, ефективністю його використання та існуючими умовами господарювання як у країні, так і в регіоні.Оскільки для ефективного вирішення завдань регіонального розвитку необхідно оцінювати ситуацію в економіці, оптимально використовувати існуючі ресурси, виявляти сильні і слабкі сторони своєї території і в підсумку приймати обґрунтовані управлінські рішення. Таким чином, формування економіки регіону визначається, з одного боку, його власним економічним потенціалом, а з іншого боку - здатністю інститутів влади створити ефективні механізми управління. Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що доцільно виділити як структурний елемент економічного потенціалу його потенціал управління, оскільки саме від нього більшою мірою залежить системність і комплексний характер розвитку території. До матеріальної формі можна віднести витрати на управління, які визначаються змістом, організацією, технологією та обсягом робіт з реалізації відповідних функцій, види і кількість ресурсів, що використовуються: трудових, інформаційних, матеріально-технічну базу. З точки зору системного підходу до управління, на наш погляд, регіон слід розглядати з двох сторін: як обєкт державного управління і з урахуванням економічної самостійності, як субєкт самоврядування.Таким чином, головним критерієм ефективної реалізації економічного потенціалу території є підвищення оптимальності рішень, які повинні мати політичне забезпечення, носити певну планову спрямованість, виражати інтереси громадської думки.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?