Організація оплати праці на підприємствах: загальна характеристика - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 125
Огляд поняття, сутностi, джерел та функцiй оплати працi, як юридичної категорiї. Дослідження конституцiйних прав та обов’язків, закріплених за учасниками досліджуваних правовiдносин. Аналіз змісту реформи інституту оплати праці в суспільних умовах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Зясування поняття оплати праці, її сутності, джерел та функцій завжди перебувало у центрі уваги як економістів, так i правників, адже вона є економічною i юридичною категоріями одночасно. Загалом оплата праці може бути визначена як винагорода, що виплачується працівнику за використання його праці. Стаття 43 Конституції України проголошує право кожного на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку людина вільно обирає або на яку вільно погоджується. Визнаючи важливість цього права Конституція Укрїани закріплює гарантії реалізації права на працю, що включає право на належні безпечні i здорові умови праці, на заробітну плату, не i нижчу від визначеної законом. Оплата праці - найважливіша категорія у системі умов праці, у ній відбиваються усі суперечності суспільства, усі досягнення i прорахунки.Оплата праці як економічна категорія іноді трактується досить широко i включає не тільки оплату праці осіб, які перебувають у трудових відносинах, але й доходи представників вільних професій, приватних підприємців та осіб, які працюють на основі цивільно-правових договорів. Тут вона визначається як будь-яка винагорода чи будь-який заробіток, що обчислюється в грошах, встановлена угодою або національним законодавством, i яку в силу письмового або усного договору про найм роботодавець виплачує працівнику за працю, яка виконана або повинна бути виконана, чи за надані послуги, або такі, що повинні бути надані. За вітчизняним законодавством заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівнику за виконану ним роботу. Відзначимо, що i в правничій літературі i у законодавстві України при визначенні грошової винагороди працівникам застосовують терміни «оплата праці» i «заробітна плата». Стаття 3 Закону «Про оплату праці» визначає її як законодавче встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, погодинну норму праці (обсяг робіт).Організація оплати праці являє собою систему організаційно-правових засобів, спрямованих на встановлення змісту і порядку введення системи оплати праці, тарифної системи, нормування праці, відрядних розцінок, преміювання, інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, встановлення норм оплати праці при відхиленні від тарифних умов, форм і строків виплати заробітної плати, порядку обчислення середнього заробітку, індексації зарплати у звязку зі зміною індексу споживчих цін, компенсації зарплати у звязку з порушенням термінів її виплати. Підприємства самостійно встановлюють форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів, передбачені законодавством (ст. 74 КЗПП "Оплата праці на підприємствах, в установах і організаціях" встановлено, що форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами, установами, організаціями самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. 97 КЗПП, згідно з яким роботодавець не має права в односторонньому порядку приймати рішення у питаннях оплати праці, які погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективним договором. У колективному договорі, з урахуванням норм і гарантій, передбачених законодавством і угодами, встановлюються такі умови у сфері оплати праці працівників конкретного підприємства: 1) визначаються фонди оплати праці;Заплановані державні заходи мають зважати на таку важливу проблему, як порушення принципу соціальної справедливості у сфері оплати праці, явно диспропорційне розшарування суспільства за доходами: у 2006 р., 10% громадян з найвищими доходами отримали третину загальної суми всіх грошових доходів населення. Зарубіжні економісти давно визнали, що саме витрати свідчать про розміри доходів, зокрема про заробітну плату, і поклали цю тезу в основу податкової політики. Податок сплачується не тільки з доходів, а й у певних випадках також з витрат (купівель). Однак податки - це сфера іншої галузі законодавства, хоч, як бачимо, оплата праці - це категорія, яка проведе нас не по одній сфері суспільних відносин. Обмежимося лише таким показником: у країнах з розвиненою ринковою економікою наймані працівники витрачають на придбання продуктів харчування і промислових товарів 25-30% заробітної плати, тоді як в Україні цей показник дорівнює 70-80%.Припустімо: У звязку з необхідністю завершення укладання асфальту при ремонті швидкісної траси начальник дільниці шляховиків віддав розпорядження залишатися всім робітникам на роботі до повного укладання привезеного асфальту. Працівники поцікавилися у начальника, як буде компенсована така переробка. Начальник дільниці відповів, що оскільки асфальт було привезено з порушенням встановлено

План
Зміст

Вступ

1. Поняття, структура і функції заробітної плати

2. Організація оплати праці на підприємствах

3. Реформа оплати праці в Україні

4. Практичне завдання

Висновки

Список використаної літератури та посилань

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?