Нормативно-законодавче регулювання оцінки фінансового стану неплатоспроможних підприємств - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 171
Загальна характеристика неплатоспроможних підприємств, аналіз ймовірності їх банкрутства. Причини та характеристика показників неплатоспроможності підприємства. Методика виявлення ознак негативного фінансового стану. Рекомендації щодо виходу з кризи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Кафедра фінансів, обліку та аудиту Спеціальність 6.0030508 «Фінанси і кредит» Курсова робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» Тема: Нормативно-законодавче регулювання оцінки фінансового стану неплатоспроможних підприємств Виконала: Тараненко Анастасія студентка 4 курсу, групи ФК-418, Перевірив: к.е.н., доцент Щепіна Т.Г. Київ - 2013 План Вступ 1. Методика виявлення ознак неплатоспроможності підприємства 1,5) при наявності тенденції зростання рентабельності, платоспроможність боржника може вважатися відновленою (відсутні ознаки потенційного банкрутства). Таке значення цього показника дає змогу припустити, що всі зобовязання підприємства можуть бути покриті власними активами. Збільшення коефіцієнта автономії свідчить про більшу фінансову незалежність, підвищення гарантії погашення підприємством своїх зобовязань. Інформаційною базою для оцінки фінансового стану підприємства є дані Балансу підприємства (форма №1), Звіту про фінансові результати (форма №2), Звіту про рух грошових коштів (форма №3), Звіту про власний капітал (форма №4), статистичної та іншої звітності. 4.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?