Музично-видавнича діяльність на Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття - Автореферат

бесплатно 0
4.5 183
Центри та основні осередки музично-видавничої діяльності на Наддніпрянщині. Шляхи поширення та сферу функціонування музичних видань у суспільстві. Вплив музично-видавничої діяльності на розвиток національної культури України, її регіональні особливості.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У першому розділі - «Стан наукового дослідження теми» - представлено історіографічний огляд з проблематики роботи для характеристики сучасного стану наукового опрацювання певних аспектів історії видання музичної літератури в Україні. Одними із перших дослідників, які на межі ХІХ - ХХ ст. ст. зосереджували увагу на звязку видавничої справи з розвитком національної музичної культури, були відомі західноукраїнські композитори і музикознавці О. Залеський, С. Людкевич, Д. Січинський. Надзвичайно цікавим і науково вартісним довідково-історичним джерелом є робота Ф. Становлення і розвиток музично-видавничої справи на Наддніпрянській Україні досі не були предметом спеціальних наукових розробок. Животко, К. Осадці, М. Шульгіної, в яких подається фактичний матеріал про діяльність у другій половини ХІХ ст. у Києві перших українських музичних видавництв «Леон Ідзиковський» та Б. Корейва. Розенберг, в яких висвітлювалися проблеми культурного розвитку і мистецького життя різних регіонів Наддніпрянщини та тією чи іншою мірою розглядалися питання видання музичної літератури, дали можливість узагальнити значний фактичний матеріал з досліджуваної проблеми з урахуванням регіональних особливостей. Ківшар, Г. До вивчення залучено наукові розвідки Л. Музично-видавнича діяльність як галузь книговидавничої справи авторами не розглядалася, дослідники лише торкаються окремих аспектів історії видання музичної літератури, а тому складається лише фрагментарне уявлення про цей процес. Стеценка, П. «Центри музично-видавничої діяльності Наддніпрянщини» зазначається, що у другій половині ХІХ ст. в умовах переходу до капіталістичного устрою, губернські міста Наддніпрянщини, передусім Київ, Харків, а також Одеса, відіграють провідну роль у культурному житті українського суспільства і водночас стають значними центрами друкарства та музично-видавничої справи.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?