Мовні засоби реалізації стратегії вмовляння в романі Дж.Голсуорсі "Сага про Форсайтів" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 159
Огляд стратегій і тактик комунікативного впливу. Формування навичок аргументації як основи комунікативного акту вмовляння в учнів старших класів середньої школи на уроках англійської мови (на матеріалах роману Дж. Голсуорсі "Сага про форсайтів").

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мовні засоби реалізації стратегії вмовляння в романі Дж.Голсуорсі «Сага про Форсайтів» Зміст Вступ Розділ І. Вмовляння в лінгвістичній прагматиці 1.1 Стратегії і тактики комунікативного впливу 1.2 Прямі й непрямі комунікативні акти 1.3 Категорія вмовляння в семантиці ситуативного контексту Висновки до розділу І Розділ ІІ. Формування навичок аргументації як основи комунікативного акту вмовляння в учнів старших класів середньої школи на уроках англійської мови (на матеріалах роману Дж. Голсуорсі «Сага про форсайтів») Висновки до розділу ІІІ Висновки Список використаних джерел Вступ У повсякденному житті людини виникає величезна кількість бажань, реалізувати які самостійно вона не завжди може. І від того, яким чином вона зможе виразити свої бажання, донести до партнера думку про необхідність їхньої реалізації, залежить кінцевий результат комунікативного акту. Дана робота присвячена дослідженню приватного семантичного типу спонукання - вмовлянню в англійській мові, інтерес до якого як до особливого прагматичного виду мовленнєвого акту посилюється, адже семантична, формально-граматична, семантико-синтаксична й комунікативна структура речень такого типу досить складна і мало досліджена, що і визначає актуальність даного дослідження. Його провідною іллокутивною метою є спонукання, хоча вмовляння відрізняється від інших схожих типів мовленнєвих актів які містять концепт «бажання», за критеріями кінцевої інтенції висловлювання - результат вмовляння не може бути прогнозований заздалегідь, хоча у мовця є велика потреба в результативності вмовляння, але при цьому результат вмовляння, виражений в певній дії (бездіяльності) є досить сумнівним. Окремі аспекти цієї проблеми висвітлені в роботах В.Ф.Велівченко, Г.Г.Дрінко, З.І.Іваненко, О.В.Нарушевич-Васильєвої, І.П.Сусова, В.С.Третьякової, С.В.Харченко, Т.І. Шойгу та ін., але цілісного уявлення про цей феномен сучасна лінгвістична наука не має. Мета даного дослідження полягає в комплексному поданні способів вираження категорії вмовляння в сучасній англійській мові на прикладі роману Дж. Голсуорсі «Сага про Форсайтів». Практична значущість роботи визначається тим, що результати дослідження можуть бути використані в навчальних курсах з теоретичної та практичної граматики сучасної англійської мови, теорії комунікації, психо- та соціолінгвістиці, в спецкурсах і семінарах з проблеми комунікативного синтаксису; в практичному викладанні англійської мови як іноземної. Процес передачі інформації, що включає адресанта, канали, кодування, дешифрування, зміст, ефективність, контроль, ситуацію, намір, адресата. 2. Цей парадокс на думку Демянкова В.З. тут пояснюється через поняття інтерпретації: чужі висловлювання ми інтерпретуємо у рамках власної системи, прагнучи до конформності з гіпотетичною загальною нормою (і припускаючи те ж прагнення у наших партнерів по комунікації). Вперше непрямі висловлювання були розглянуті Г.П. Грайсом, який виділяє два типи значень висловлювання: про що говориться і що мається на увазі. Дж. Р. Серль сформулював (у вигляді гіпотези) таке загальне визначення поняття непрямого мовного акта: «... Комісаров В.Н. в такій ситуації виділяє так званий ситуативний контекст.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?