Мовленеві характеристики в системі докуметних комунікацій - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 109
Загальна характеристики документних комунікацій. Специфіка документної комунікації в документній лінгвістиці. Поняття "комунікація", "соціальна комунікація". Праксеологічний аналіз особливостей мовленевих характеристик в системі докуметних комунікацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Факультет перепідготовки та підвищення кваліфікації Кафедра інновацій та інформаційної діяльності в освіті КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни «Документно-інформаційні комунікації» на тему «Мовленеві характеристики в системі докуметних комунікацій» Виконала: студент 4-го курсу напряму підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» групи 42-ДІД Вахричева Діана Русланівна Прийняв: К.і.н., доцент Палієнко С.В. Київ - 2016 ВСТУП Актуальність дослідження. Сьогодні інформація стає рушійною силою розвитку суспільства. У XXI столітті документні комунікації не втрачають своєї актуальності. Документ створюється для збереження і передачі соціальної інформації в просторі і часі. З давніх-давен людина намагається зберегти інформацію, записуючи її у вигляді знаків (букв, малюнки, ієрогліфи та ін.) на різних носіях (дерев’яних та глиняні дощечки, сувої папірусу, скельні малюнки). Семіотичні аспекти документування подаються в монографії В. Бездрабко. Поняття тексту розглянуто в навчальному посібнику М.С. Ларькова. Проблемною ситуацією, є відсутність єдиних підходів до впорядкування мовленевих характеристик системи документної комунікації. Об’єктом дослідження курсової роботи є документна комунікація. Предметом дослідження предметом вивчення є комунікаційні процеси, опосередковані документованою інформацією та мовленевими характеристиками. Завданнями курсової роботи є: - уточнити поняття «комунікація», «документна комунікація», «соціальна комунікація»; - проаналізувати стан розробки проблематики мовленевих характеристик комунікацій; - визначити методи дослідження в системі документних комунікацій ; - визначити загальну характеристику документних комунікацій; - проаналізувати специфіку документної комунікації в документній лінгвістиці; - охарактеризувати знакова сутність документної комунікації; - проаналізувати проблеми, які пов’язані з особливостями мовленевих характеристик в системі документних комунікацій; - визначити практичні рекомендації щодо вирішення питань. РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МОВЛЕНЕВИХ ХАРАКТЕРИСТИК В СИСТЕМІ ДОКУМЕТНИХ КОМУНІКАЦІЙ мовленевий докуметний комунікація праксеологічний 1.1 Уточнити поняття «комунікація», «документна комунікація», «соціальна комунікація» Працюючи над нашою курсовою роботою виникає необхідність уточнення найголовніших понять, які виникають в процесі дослідження даної теми. Як зазначає В.В. Андрієвська, досконале володіння мовою і мовленням. 1.3 Методи вивчення мовленевих характеристик в системі документної комунікації Мета, яка постає перед нами у процесі дослідження мовленевих характеристик в документній комунікації, потребує інструментарію, яка допоможе комплексно дослідити предмет дослідження. О.А. Даниленко дає таке трактування цьому методу: це підхід в описі і поясненні систем, при якому досліджуються їхні елементи і залежності між ними в рамках єдиного цілого [11, 4]. Першу групу складають художні тексти, що традиційно вважалися обєктом вивчення з часів античної риторики, друга група представлена текстами, що використовуються в повсякденному житті членів соціуму [пор.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?