Мова і суспільство - Лекция

бесплатно 0
4.5 34
Ознаки суспільної природи мови та мовної діяльності. Сутність і головні властивості мовної норми. Територіальна та соціальна диференціація мови, її розмежування з діалектом. Літературна мова та її стилі. Основні поняття та терміни соціолінгвістики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тема: Мова і суспільство Анотований зміст 1. Сучасне мовознавство виходить із розуміння мови як суспільного явища. Численні спроби визначити сутність мови, її природу реалізувалися у різних методологічних підходах до розгляду мови: - натуралістичний напрям у мовознавстві (Август Шлейхер, Макс Мюллер): мова - це особлива фізіологічна функція людини (як і вміння їсти, ходити, спати); життя мови як природного організму зближується з органічним світом, де відбуваються закономірні процеси народження, росту, розквіту, згодом старіння, немічності і загибелі; - психологічний напрям (Вільгельм фон Гумбольдт, 1767-1835; Гейман Штейнталь, 1823-1899): мовна діяльність людей визначається психічними процесами, що відбуваються у свідомості індивідуума. - яфетидологія («Нове вчення про мову») радянського періоду діяльності мовознавця Миколи Яковича Марра (1864-1934) зараховувала мову до явищ надбудовного характеру, разом із формами ідеологічного й політичного життя, державного устрою, правовими, морально-етичними, філософськими та релігійними поглядами, що обслуговують суспільство в тій чи іншій сфері людської діяльності. Після виникнення літературної мови народжується і її норма, яка відзначається більш свідомим і більш обов’язковим характером порівняно з нормами інших варіантів існування загальнонародної мови. Диференціація загальнонародної мови: Загально народна мова Літературна Нормована мова Кодифікована літературна мова Офіційно-ділові стилі Науково-технічні стилі Мова художньої літератури Мова радіо, телебачення, газет Некодифіковане мовлення Усне публічне мовлення Розмовне мовлення Нелітературні форми існування мови Просторіччя Сленг Територіальні діалекти Професійні діалекти, соціальне арго Існування мови на значній території призводить до її діалектної диференціації.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?