Мотиви скоєння злочинів неповнолітніми - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 73
Мотиваційна сфера особистості та її характеристика. Поняття та структура процесу мотивації злочинної поведінки. Формування протиправного мотиву, його роль в злочинній поведінці та класифікація. Неадекватна мотивація злочинів, скоєних неповнолітніми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мотивація представляє собою сукупність мотивів особистості, що спонукають її до активної діяльності за для досягнення значущих цілей. Поняття мотивації та мотиву є одними з найважливіших при розумінні мотиваційної сфери особистості. Під мотиваційною сферою розуміють складне психологічне утворення, основу якого становлять потреби, тобто динамічно-активні стани, які виражають її залежність від конкретних умов існування і породжують діяльність, спрямовану на ліквідацію цієї залежності [18, с439].Характерна риса індивідуальної злочинної поведінки полягає в тому, що поряд із зовнішніми факторами (причини та умови) його обумовлюють і внутрішні (психологічні) чинники. Явища зовнішнього середовища стають мотивоутворюючими, спонукаючими силами поведінки, тільки змінені у свідомості особистості. В якості таких опосередкованих особистісних чинників злочинної поведінки виступають потреби, інтереси, ціннісні орієнтації, соціальні установки і інші елементи психологічної структури особистості. Вивчення злочинної поведінки неминуче призводить до розгляду його мотивації як найближчої і безпосередньої особистісної детермінанти. Такі психічні явища, як мотив, мета, афект і інші психічні процеси і стани традиційно розглядалися лише як елементи правового аналізу, що проводиться при кваліфікації вчинених діянь, тобто в межах схеми, виробленої в кримінальному законодавстві.Закон не розкриває поняття мотиву злочину. Походячи від латинського терміну «motum», мотив дослівно означає "двигун", тобто те, що рухає людиною в його діяльності. Поняття мотиву поведінки стало предметом дослідження багатьох психологів. Інші розуміють мотив лише як усвідомлену потребу, а всі інші психічні феномени розглядають як похідні від потреб. Ряд психологів вважають, що мотивом є не кожне спонукання, а лише спонукання, породжене цінністю (значимістю) предмета (явища, особи, ситуації і т.д.), здатного задовольняти будь-яку потребу особистості.Перший, підготовчий етап злочинної дії зазвичай складається з усвідомлення мотиву і мети дії, боротьби мотивів і прийняття рішення діяти. У цьому сенсі мотив є двигуном злочинної поведінки і стимулює вольову активність особи. На етапі мотивації (психологічної підготовки) злочинної дії нерідко виникає внутрішній (у свідомості особи) конфлікт суперечливих спонукань, так звана боротьба мотивів у вигляді зіткнення кількох несумісних мотивів особи.На практиці нерідко доводиться зустрічатися з так званими безмотивними злочинами. Вони вражають своєю безглуздістю і не вкладаються у звичні уявлення про механізм злочинної поведінки. У правовій літературі "безмотивні" злочини не отримали ще належного аналізу. До "безмотивних" злочинів, як правило, відносять злочини, мотиви яких неадекватні зовнішнього приводу, а також "відстрочені", "заміняючи" і ряд інших злочинних дій, психологічна природа яких, у загальному, досить вивчена. У більшості випадків слідчий і суддя у своїй професійній діяльності мають справу з мотивами, які так чи інакше відповідні приводу, що їх викликав.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?