Мотиви державотворення в письменницькій публіцистиці кін. ХХ – поч. ХХI ст.: еволюція, поетика, прагматика - Автореферат

бесплатно 0
4.5 193
Дослідження та аналіз потенційних можливостей публіцистичних жанрів у реалізації мотивів державотворення. Характеристика прагматичного потенціалу державотворчого змісту публіцистики письменників, ураховуючи результати психолінгвістичного експерименту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі журналістики і видавничої справи Державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор Галич Валентина Миколаївна, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри журналістики і видавничої справи.У підрозділі 1.1 “Стан розробки проблеми” розглядається в трьох напрямках джерельна база дослідження. По-перше, аналізуються праці, у яких закладені теоретичні основи як публіцистики в цілому, так і письменницької зокрема, по-друге, залучається історіографія творчості досліджуваних нами письменників, по-третє, висвітлюється проблема розвитку української державності, що знайшла своє наукове обґрунтування в теоретичних розробках учених. Дібрати, синтезувати публіцистичні тексти письменників і закарткувати матеріал, необхідний для здійснення наукового пошуку, допоміг метод добору й систематизації матеріалу. У підрозділі 1.3 “Термінологічна база” розглянуто поняття “мотив” і “письменницька публіцистика” в аспекті теорії масової комунікації. У другому розділі “Парадигма мотивів державотворення в письменницькій публіцистиці кін. ХХ - поч. ХХІ ст.” відтворений процес становлення й утвердження України на позиції незалежної держави крізь призму висвітлення його письменницькою публіцистикою.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?