Мотивація зайнятості молоді Рівненської області - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 90
Проблеми мотивації молоді Рівненської області у сфері праці і зайнятості. Порівняльний аналіз динаміки показників молодіжного ринку праці в регіоні. Оцінка стану молодіжного безробіття в області та визначення тенденцій розвитку його основних індикаторів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Перш ніж досліджувати проблему зайнятості молодих фахівців, необхідно дати наукове тлумачення основних категорій, які складають понятійно-категоріальний апарат даного напрямку: молодь, зайнятість, безробіття, Державна служба зайнятості, молодіжний центр праці тощо. Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до 35 років [5].Молодь вважається важливим ресурсом продуктивних сил суспільства за рахунок уміння швидко навчатися, бути енергійною та працездатною. Успішне працевлаштування, особливо на першому робочому місці, створює фундамент для дальшого становлення особистості та професійного зростання. Проте, варто зазначити, що молодь має ряд особливостей і виходячи на ринок праці стикається з рядом проблем, які роблять молодь найбільш соціально незахищеною категорією безробітних громадян. Однією з проблемних особливостей у сфері праці і зайнятості молоді є молодий вік. У цей час молодь виходить з-під батьківської опіки й у більшості випадків існує на власні заробітки або державні допомоги. Відсутність досвіду і стажу роботи.Для аналізу стану молодіжного ринку праці та зайнятості молоді зокрема, використовуємо дані статистичних щорічників України та Державної служби зайнятості. Оцінку проводимо за допомогою абсолютних (чисельність економічно активної, зайнятої, безробітної та економічно неактивної молоді) та відносних (рівень економічної активності, зайнятості та безробіття) показників. За період останніх трьох років економічно активна частина населення мала тенденцію до зменшення загалом на 76,3 тис. осіб ( 0,35%). Україні спостерігається тенденція до зменшення частки економічно активної молоді у загальній кількості економічно активного населення і у 2013 році цей показник зменшився на 0,6% порівняно з 2011.Молодіжний ринок праці Рівненської області є невідємною складовою загального ринку праці. Тому, за допомогою статистичних щорічників Рівненської області та даних Обласної служби зайнятості нижче проведено аналіз зайнятості молоді в регіоні. Показники Роки Темп зростання (2013/2011),%. Чисельність населення області, тис. осіб 1151,5 1153,2 1155,8 100,4. Отже, ми бачимо, що молодь складає третину всього населення області, проте її чисельність мала тенденцію до зменшення і за період з 2011 до 2013 року вона скоротилась на 6,2 тис. осіб (1,7%), що є негативним явищем. Рис. 2.6 Динаміка частки молоді у загальній чисельності населення Рівненської області за період 2011-2013 рр. Рівень зайнятості молоді у віці 30-34 є найвищим і у 2013 році становить 75%, тобто це означає, що 75% населення даної вікової категорії реалізує себе в праці. Проте, варто зазначити, що рівні зайнятості населення у цих вікових категоріях зменшувались в період з 2011 до 2011 рр., тоді як 25-29 річні мали найнижчий рівень зайнятості, але підвищили його на 1% за той же період.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?