Мотивація у шкільному навчанні - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 57
Поняття та роль позитивної мотивації школярів у навчанні, стимулююче середовище і цілеспрямований вплив через систему педагогічних прийомів. Мотивація як умова покращення в учнів знань, методи формування адекватної самооцінки та пізнавального інтересу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Мотив є формою прояву потреби людини (мотив фр. До них, наприклад, можна віднести: · позитивне ставлення дитини до школи;. · довіру до вчителя;. Внутрішні мотиви повязані безпосередньо із самим процесом учіння, його результатами. Внутрішня мотивація учіння в школярів нестійка, інтерес виявляється переважно до результату. Вольові зусилля до подолання інтелектуальних труднощів, наполегливість у досягненні навчальної мети учні виявляють залежно від ситуації: цікаве завдання, змагальність, підтримка дорослих, товариша тощо. „Навчання по-різному впливає на розумовий розвиток залежно від того, наскільки успішно воно виховує в учнів повноцінні мотиви учіння. Дослідні дані свідчать, що структура навчальної діяльності, адекватна цілям навчання, є фактором формування в учнів не лише систем операцій і знань, а й навчальних, пізнавальних інтересів, бажання вчитися, допитливості, любові до книги, прагнення до самоосвіти” [9].Із вступом дитини до школи кардинально змінюється соціальна ситуація розвитку її особистості. Ось чому з першого навчального дня в школі треба створювати умови, за яких дитина могла б самоутверджуватися, набувати впевненості у власних можливостях. Аналіз наукової літератури свідчить, що питання формування позивної установки на навчання стосується як педагогіки, так і вікової та педагогічної психології і розглядається в рамках дослідження особистісного підходу. Роботи цих авторів свідчать про актуальність проблеми формування позитивного ставлення учнів до навчальної діяльності. Тобто характер навчання залежить від навчального матеріалу, який засвоюється, педагогічної майстерності і досвіду вчителя, а також від особистісних особливостей учня - індивідуальних характеристик його психічного розвитку (розумового, емоційного, вольового), від ставлення до навчання, схильностей та інтересів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?