Мотивація персоналу підприємства побутового обслуговування (на прикладі ТОВ "Clean group") - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 157
Сутність мотивації як елементу управління персоналом. Сучасні методи та інструментарій мотивації праці в управлінні. Аналіз її особливостей на підприємствах сфери послуг. Основні тенденції розвитку сфери послуг в Україні та пропозиції щодо покращення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Поняття мотивації виникло відносно нещодавно, у 20 ст. разом з теорією «наукового менеджмену» Тейлора. Мотивація ефективно використовується в вирішенні щодня виникаючих завдань спонукання людей до ефективної праці. Ідеї теорій змістовної й процесуальної мотивації засновані на поняттях: «потреби» й «винагороди». Хоча конкретна особа в конкретний час може й не мати потреби в значенні свідомого її відчуття, існують певні потреби, які кожна людина може відчути. Потреби у свідомості людини перетворюються на інтерес або мотив, який і спонукає людину до певної цільової дії.Питання мотивації праці персоналу підприємства сфери обслуговування є одними з найгостріших серед всіх проблем, що стоять перед його керівництвом. З позиції стратегії, направленої на формування сильного підприємства, центральним питанням є питання про мотивацію до праці, зацікавленості персоналу в ефективній роботі підприємства.В сучасній економіці сфера послуг стає найважливішим джерелом росту ВВП і головним обєктом для працевлаштування населення. Сучасний стан і розвиток ринку послуг в Україні характеризують такі особливості: 1) динамічний розвиток за наявності великих резервів щодо розширення його видової структури, нарощування обсягів реалізації послуг;. Аналізуючи сферу послуг в Україні насамперед треба розглянути динаміку обсягу реалізованих послуг в тому числі за видами економічної діяльності (додаток 2), що дозволить охарактеризувати ємність та розвиненість ринку, тенденції до його зростання та структуру. З діаграми можна побачити, що з 2011 року обсяг реалізованих послуг в Україні збільшився на 85,4%. Для кращого розуміння структури ринку сфери послуг розглянемо темпи зростання обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності за 2011-2013 рр. (рис. Отже, найбільш динамічно зросло надання послуг у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (ця секція включає діяльність із підтримки основної діяльності підприємств.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?