Морфонологія відіменникового словотворення в сучасній українській мові - Автореферат

бесплатно 0
4.5 134
Роль морфонологічного чинника у формуванні відіменникових словотвірних гнізд шляхом виділення моделей морфонологічної взаємодії словотворчих морфем у структурі їхніх дериватів та окреслення функцій цих моделей. Різновиди структури словотвірних гнізд.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Спеціальність 10.02.01 - українська мова. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук. Київ - 2005. Роботу виконано у відділі структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?