Морфолого-культуральні і фізіолого-біохімічні показники бактерії Pseudomonas aureofaciens BKM В-2501 - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 159
Характеристика мікроорганізмів роду Pseudomonas. Екологічні аспекти вибору біологічного агента. Перспективи його використання для деструкції поліароматичних вуглеводнів. Визначення показників росту, складу поживного середовища при культивуванні бактерій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
3.1 Швидкість експоненційного росту 3.2 Визначення рівня біомаси 3.3 Економічний коефіцієнт 3.4 Тривалість лаг-фазиПоліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ) є пріоритетними забруднювачами внаслідок повсюдного поширення і негативного впливу на живі організми. ПАВ входять до складу важких фракцій нафти (близько 5-10 %) і потрапляють у навколишнє середовище в результаті аварійних розливів нафтопродуктів, транспортування і при переробці нафти. Процес біологічного очищення визначається як використання мікроорганізмів для детоксикації або видалення забруднюючих речовин за рахунок їх метаболічних можливостей.Грамнегативні рухливі бактерії, виділені із ризосфери злакових. Клітини поодинокі паличкоподібні, розміром (0,6-0,9)?(1,5-2,0) мкм (рис. 2.1 а) Має полярні джгутики - лофотрих (рис. 2.1 б). Спор не утворює. Кінці клітин заокруглені [2]. а б Рис. 2.1 (а, б). Електронна мікрофотографія Pseudomonas aureofaciens На мясо-пептонному агарі колонії круглі, гладкі, випуклі, блискучі, слизисті, жовто- помаранчевого кольору, однорідної структури. Пігмент зелений, з часом дифундує в середовище. На LB - круглі, краї рівні, гладенькі, випуклі, блискучі, слизисті, жовто-помаранчевого кольору, діаметр 4-5 мм, пігмент жовто-помаранчевий, дифундує в середовище. На триптозо-соєвому агарі колонії крупні, інтенсивно забарвлені, спостерігається більш інтенсивна дифузія пігменту в середовище. На середовищі Кінг Б колонії жовто-зелені, пігмент інтенсивний, зелений, і з часом набуває жовто-помаранчевого кольору. З часом в середовищі утворюються помаранчеві кристали. В рідкому середовищі Кінг Б протягом доби утворюється сильна каламуть, осад, зелений пігмент, який на Чту добу змінює колір на жовто-помаранчевий. На середовищі М 9 з нафталіном колонії круглі, слабовипуклі, непрозорі, світло-коричневі [14].Оптимальна температура росту 28-30°С. Значення РН середовища: росте в межах 5,5-8,0.В 1-му виданні Визначника Бергі рід Pseudomonas був включений в порядок Eubacteriales, родину Bacteriaceae, трибу Chromobacteriaceae.Метаболізм біологічного агенту тісно повязаний з поживним середовищем, яке він катаболізує. Штам бактерій Pseudomonas aureofaciens ВКМ В-2501 в присутності важких металів культивують в синтетичному трис-мінеральнму середовищі складу, г/л: трис - 6,06, NACL - 4,68, KCL - 1,49, NH4Cl - 1,07, Na2SO4-0,43, MGCL2?6H2O - 0,2, CACL2?2H2O - 0,03, Na2HPO4?12H2O - 0,23, FENH4 цитрат - 5 мг/л, РН 7.Як джерело вуглецю і енергії в середовище додають глюкозу (2 г/л) чи нафталін (1 г/л) [14]. В базі даних KEGG не представлено даний мікроорганізм, тому використаємо дані про катаболізм Pseudomonas chlororaphis subsp.aurantiaca, оскільки аналіз ДНК-ДНК гібридизації показав 70 % відповідність між цими видами, а сиквенс гену 16S РРНК - подібність на 99,5 % [1]. У цього мікроорганізма функціонує гліколітичний шлях розщеплення глюкози (рис. 2.4). Рис. 2.4. Катаболізм глюкози за гліколітичном шляхом: ферменти: 1 (КФ 2.7.1.2) - глюкокіназа; 2 (КФ 5.3.1.9) - глюкозо-6-фосфатізомераза; 3 (КФ 3.1.3.11) - фрутоктозо-1,6-дифосфатаза; 4 (КФ 4.1.2.13) - фруктозо-1,6-дифосфат-альдолаза; 5 (КФ 1.2.1.12) - гліцеральдегід-3-фосфатдегідрогеназа; 6 (КФ 2.7.2.3) - фосфогліцераткіназа; 7 (КФ 5.4.2.12) - гліцератфосфомутаза; 8 (КФ 4.2.1.11) - енолаза; 9 (КФ 2.7.1.40) - піруваткіназа [4]рівень біомаси;. тривалість лаг-фази. Якщо впродовж усього часу в середовище не вносити ніяких поживних речовин і не виводити продукти метаболізму, то отримаємо періодичну культуру-популяцію клітин в обмеженому життєвому просторі. Експоненційна фаза: характеризується максимальною швидкістю поділу клітини і збалансованістю процесів росту (подвоєння біомаси супроводжується подвоєнням кількості білка, ДНК, РНК). 3.1 Швидкість експоненційного росту.NH4NO3-1,8. KH2PO4-2,0. До складу бактеріальної клітини входять такі елементи, % до маси сухої речовини: вуглець - 50;. азот - 10-14;. сірка, калій, натрій - 1;.Завдання: Скласти енергетичний баланс окислення фруктози за наступних умов: а) катаболізм фруктози здійснюється за КДФГ шляхом;. б) Р/О = 3;. Поширений у аеробних бактерій, оскільки у анаеробів відсутній дихальний ланцюг, і у них АТФ утворюється під час фосфорилювання на рівні субстрату. При перенесенні двох протонів від НАДН на кисень тільки три електронні переходи можуть бути спряжені з фосфорилюванням АДФ у АТФ.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?