Морфологічні неологізми в сфері ЗМІ та реклами та особливості їх перекладу українською мовою - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 172
Неологізми та їх роль в сучасній англійській лексикології. Англійські неологізми: нове у використанні способів утворення. Процес адаптації новітніх англійських запозичень у сучасному українському мовленні. Морфологічні неологізми в сфері ЗМІ та реклами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Нині англійська мова, як і багато інших мов, переживає так званий «неологічний бум». Величезний потік нових слів та необхідність їх фіксування і пояснення зумовив створення особливої галузі лексикології-неології - науки про неологізми. Нова лексична одиниця проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення її в мові).У наш час англійська мова, як і багато інших мов, переживає процес, який сучасні лінгвісти вже встигли «охрестити» неологічним бумом, сутність якого полягає в тому, що сучасні екстралінгвістичні чинники провокують появу значного масиву нових словоформ. Великий потік нових слів і необхідність їхнього фіксування і пояснення зумовив створення особливої галузі лексикології - неології (науки про неологізми). Сучасна англійська мова не є винятком у цій ситуації, оскільки в ній у середньому за рік зявляється понад 800 нових слів - більше, ніж у будь-якій іншій мові світу. Будь-яке слово має властивість неологізму доти, доки колективна мовна свідомість сприймає його як нове. Слід зауважити, що будь-яка нова лексична одиниця проходить кілька стадій соціалізації (прийняття її в суспільстві) і лексикалізації (закріплення її в мові). Семантичне розширення - це поява нових лексичних значень вже існуючих слів [6, с.28]. Наприклад, слово land ‘земля’ спочатку мало 2 значення: 1) тверда частина землі (суші); 2) територія нації. Поява семантичних неологізмів регулюється дією закону економії мовних засобів, що зменшує кількісний приріст лексичних одиниць і спрямовує номінативну діяльність на вторинну номінацію - веде до переосмислення вже наявних у мові номінативних засобів [2, с.66].Неологізація мови масмедіа є важливим чинником дієвості медіатекстів, адже журналістський текст обумовлюється і реалізується передусім внутрішніми тенденціями мови, система якої несе в собі постійні можливості до розбудови лексичного складу. Такі чинники визначають характер словотвірного потенціалу нових слів, системні взаємозвязки всередині різних тематичних груп слів. Зміни в лексиці ЗМІ зумовлені як поза-, так і внутрішньомовними причинами.На сьогодні у сучасній науці про мову не існує точного визначення поняття «неологізм», щодо якого пропонують різні варіації. Слово є новим поки воно не стає загальновживаним. Досить актуальним є вживання неологізмів англомовного походження в усних засобах масової інформації (далі ЗМІ).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?