Морфогенез в культурi in vitro сегментів стебла та клональне мікророзмноження Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa (Nutt.) Maguire - Автореферат

бесплатно 0
4.5 191
Визначення щляхів реалізації морфогенетичного потенціалу стеблових експлантів A. foliosa in vitro. Розробка способу клонального мікророзмноження Arnica chamissonis. Порівняння вмісту фармакологічно активного компоненту арніфоліну в лікарській рослині.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Ялта - 2007. Морфогенез в культурі in vitro сегментів стебла та клональне мікророзмноження Arnica chamissonis Less. ssp. foliosa (Nutt.) Maguire.-. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 - біотехнологія. Виявлена можливість збільшення регенераційного потенціалу експлантів шляхом попередньої активації меристем донорних рослин при їх вирощуванні з насіння на живильному середовищі МС з фітогормонами БАП чи ГК.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?