Морфофункціональні, цитологічні і молекулярно-генетичні характеристики нативних і кріоконсервованих ембріонів людини - Автореферат

бесплатно 0
4.5 221
Характеристика зиготи як основної оптимальної стадії для кріоконсервування преімплантаційних ембріонів людини. Головна особливість перенесення в порожнину матки зародків різних термінів розвитку, що в подальшому збільшує імовірність їх імплантації.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Слід зосередити увагу на такому феномені: на етапі переносу ембріонів із культурального середовища з температурою 37°С в розчини кріопротекторів з температурою 22°С відбуваються осмотичні ушкодження (стиск бластомерів, зміна міжклітинної адгезії). У даній серії експериментів обрали розчин 1,2-ПД у концентраціях 1, 1,5 і 2М, який готували на фосфатно-буферному середовищі. I групу складали 4-клітинні ембріони, етап насичення в яких проводили з розчином 1М, II - 1,5 М і III - 2 М 1,2-ПД. Після 10-хвилинної експозиції ембріонів контрольної групи при фізіологічних умовах (37°С) їх виживання складало 97,6 ±2,3%, при температурі 22°С мало тенденцію до зниження (94,4±3,5%) і вірогідно (р0,05). ІІІ групу ембріонів кріоконсервували таким чином: 10-хвилинна експозиція в 1,5М розчині 1,2-ПД; охолодження від 22°С до -5°С зі швидкістю 0,7°С /хв; 10-хвилинна стабілізація для вирівнювання температури всього зразка, ручний “сидінг” при -5°С; повільне охолодження зі швидкістю 0,3°С /хв до -32°С; занурення зразків у рідкий азот. Порівняльний аналіз морфології нативних і кріоконсервованих ембріонів при використанні комплексної оцінки якості після 48 год культивування дозволив встановити, що ембріони всіх досліджуваних груп до кріоконсервування знаходилися на одній стадії розвитку, мали інтактну блискучу оболонку, правильні, щільно прилягаючі один до одного бластомери і світлу, дрібнозернисту цитоплазму без вакуолярних і цитоплазматичних включень (табл.1). Виявилося, що в нативних ембріонах середня кількість бластомерів на ембріон склала 3,97±0,01, 3,99±0,02 і 3,92±0,01 для І, ІІ і ІІІ груп відповідно (p>0,05).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?