Морфофункціональні особливості судин та нервів яєчників - Автореферат

бесплатно 0
4.5 105
Огляд джерел артеріального кровопостачання яєчників. Аналіз особливостей будови позаорганних вен та нервів яєчників. Вивчення варіантів їх розподілу залежно від соматотипу. Визначення взаємозв’язків артерій, вен і нервів яєчників на гістологічному рівні.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному медичному університеті МОЗ України.Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційного дослідження широко оприлюднені на засіданнях Харківського обласного наукового осередку анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів (2007-2011), на міжвузівських конференціях молодих вчених «Медицина третього тисячоліття» (Харків, 2008-2009), на 2-му інтернаціональному науковому міждисциплінарному конгресі молодих вчених і лікарів (Харків, 2009), на науково-практичних конференціях «Актуальні проблеми функціональної морфології та інтегративної антропології» (Вінниця, 2009), «Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології» (Тернопіль, 2009), міжнародній науковій конференції студентів і молодих вчених «Молодь - медицині майбутнього» (Одеса, 2010), науково-практичній конференції «Актуальні проблеми морфології», присвяченій 70-річчю заслуженого діяча науки і техніки України професора Я.І.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?