Мохоподібні природного заповідника "Горгани" - Автореферат

бесплатно 0
4.5 83
Аналіз фітоценологія бріофлори природного заповідника "Горгани". Його флористичне багатство, таксономічний склад, екологія, біогеографія, стан та поширення рідкісних видів бріофлори. Еколого-ценотична роль мохоподібних у різних типах рослинних ценозів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
03.00.05 - ботаніка. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук. Київ - 2006. Робота виконана в Інституті ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.У розділі охарактеризовано географічне положення (підрозділ 1.1), рельєф (підрозділ 1.2), тектоніку та геологічну будову (підрозділ 1.3), клімат (підрозділ 1.4), ґрунти (підрозділ 1.5) та флору і рослинність (підрозділ 1.6) природного заповідника „Горгани”.2.1 Стан вивчення мохоподібних заповідних територій України. В карпатському регіоні найбільшою видовою різноманітністю відзначаються Карпатський біосферний заповідник - 440 видів [Данилків, Демків, Лобачевська, Мамчур, 1997] та Карпатський національний природний парк - 440 видів [Заповідники і національні парки України, 1999], значною кількістю видів характеризуються і національні природні парки “Вижницький” - 221 вид [Штефуряк, 1932; Улична, 1956; Заповідники і національні парки України, 1999; Фіторізноманіття національних природних парків України, 2003], “Синевир” - 208 видів [Попович, Вірченко, 1995; Вірченко, Попович, 2003], Ужанський - 177 видів [Вірченко, 1998; Данилків, 1998]. Найменша кількість видів серед інших Карпатських природоохоронних територій була відома з території природного заповідника „Горгани” [Волощак, 1888].Черник, г. Бистриці Надвірнянської, р..1 Систематичний аналіз бріофлори. В результаті опрацювання літературних джерел та проведених власних досліджень встановлено, що у складі бріофлори природного заповідника “Горгани” нараховується 231 вид мохоподібних з двох відділів: печіночники (Hepatophyta) та мохи (Bryophyta). Печіночники представлені 73 видами з 22 родин і 35 родів. Вперше для території дослідження наведено 218 видів.Мохоподібні природного заповідника “Горгани” були досліджені в основних рослинних ценозах, поширених на даній території: ліси, луки, мохово-лишайникові пустища та водно-болотні ценози. Найбагатшими на мохоподібні виявилися наступні ценози: прибережно-водні угруповання - 64 види, антропогенні ценози - 59 видів, хвойні ліси - 58 видів, мішані ліси - 48 видів, гірськососнове криволісся - 40 видів, мохово-лишайникові пустища на камяних осипах в межах лісового поясу - 38 видів (табл. Ценози з широколистяних порід 17 24 31.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?