Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків - Автореферат

бесплатно 0
4.5 191
Проектування гідротехнічних споруд. Дослідження відкритих водоймищ на підставі тривимірних рівнянь турбулентного руху рідини. Математична модель механізму внутрішніх течій при узгодженні тривимірного швидкісного поля з полем гідродинамічного тиску.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” Славінська Олена Сергіївна УДК 532.5:627.13 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВНУТРІШНІХ ТЕЧІЙ З УРАХУВАННЯМ АНІЗОТРОПІЇ ВІДКРИТИХ ТУРБУЛЕНТНИХ ПОТОКІВ 01.02.05. Робота виконана на кафедрі будівництва та експлуатації доріг Українського транспортного університету Міністерства освіти та науки України. Науковий керівник: Доктор технічних наук, професор Савенко Вячеслав Якович, Український транспортний університет, завідуючий кафедрою будівництва та експлуатації доріг, декан дорожньо-будівельного факультету Офіційні опоненти: Доктор технічних наук, старший науковий співробітник Ткачук Сергій Григорович, Київський національний університет культури та мистецтв, професор кафедри інформатики Кандидат технічних наук, доцент Щодро Олексій Євгенович, Рівненський державний технічний університет, доцент кафедри гідротехнічних споруд Провідна установа: Інститут гідромеханіки Національної академії наук України, м. Автореферат розісланий “19” травня 2000 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.І. Коньшин Загальна характеристика роботи Актуальність теми. Механізм цього явища пояснюється взаємодією турбулентного потоку з твердими границями у природних та штучно стиснутих руслах - стрибкоподібною зміною глибини, різнорідністю шорсткостей по периметру живих перетинів, та наявністю штучних споруд. Загальновідомо, що існують два види вторинних течій: перший - обумовлений наявністю відцентрових сил інерції; другий - неоднорідністю розподілу турбулентних напруг по живому перетину потоку. Узагальнити та пристосувати замикаючу модель турбулентності, яка базується на алгебраїчних співвідношеннях переносу напруг Рейнольдса та рівняннях моделі. 3.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?