Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 139
Сутність, класифікація і характерні риси управлінських рішень. Фактори, що визначають їх якість і ефективність. Стадії, структура, методи та моделі прийняття рішень. Застосування наукового підходу в процесі прийняття управлінських рішень на підприємстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. В.І. ВЕРНАДСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ В М. МЕЛІТОПОЛІ КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ЗЕД КУРСОВА РОБОТА На тему: МЕТОДИ І МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ Дисципліна «Основи менеджменту» Спеціальність_________________________________________________ Курс_________; група ____________; форма навчання___________________ Виконавець___________________________________________________ Керівник_____________________________________________________ Мелітополь 2006 ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………….……………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА СУТНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ……………………………………………………………………………5 1.1 .Сутність і характерні риси управлінських рішень………………………….5 1.2 .Класифікація управлінських рішень……………………………...…………9 1.3 .Фактори, що визначають якість та ефективність управлінських рішень……………………………………………………………….……………12 РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ…………………….……………………………..14 2.1. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 3.1. Застосування наукового підходу в процесі прийняття управлінських рішень…………………………………………………………………………….37 ВИСНОВКИ………………………………………………….…………………..41 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………….……………………43 ДОДАТКИ………………………………………………….…………………….44 ВСТУП Найважливішим резервом підвищення ефективності всього суспільного виробництва є підвищення якості прийнятих рішень, що досягається шляхом удосконалювання процесу прийняття рішень. Метою цієї курсової роботи є вивчення методів та моделей прийняття управлінських рішень в умовах економіки України, а також вдосконалення процесу прийняття таких рішень на підприємствах, та розуміння того що, ефективне прийняття рішень необхідно для виконання управлінських функцій. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1. Проаналізувати сучасний стан проблеми «прийняття управлінських рішень» на підприємствах в Україні. 5. Запропонувати нові методи та моделі прийняття управлінських рішень для впровадження на підприємствах України. Такими методами є методи вивчення проблеми (діагностування), що передбачає застосування методів, що дають змогу дос­товірно і повно описати проблему і виявити чинники, що призвели до неї. Важливе місце належить методам накопичення, оброблення та аналізу інформації, фак­торного аналізу, порівняння, аналогії тощо. Їх застосовують з метою обєктивного оцінювання поточного стану фірми і пе­редбачення «що буде далі, якщо нічого не змінювати». Своєчасність управлінського рішення означає, що прийняте рішення не повинне ні відставати, ні випереджати потреби і задачі соціально-економічної системи. Наприклад, введення російським урядом нових митних тарифів на імпорт української кара­мелі послужило імпульсом для розроблення нових її ви­дів, що не підлягають дії цього мита (зокрема, кара­мель, яка містить какао).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?