Модель оптимального формування портфеля банку - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 86
Принципи формування інвестиційного портфеля та управління ним. Аналіз економіко-математичних моделей. Побудова математичної моделі економічної системи. Інформаційне забезпечення підсистеми формування портфеля цінних паперів. Економічне обгрунтування.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вступ Робота присвячена актуальної для економіки, що розвивається, проблемі формування оптимального портфеля цінних паперів. Мета даної роботи полягає в розробці економіко-математичної моделі, що дозволяє спланувати оптимальні з погляду максимізації банківського прибутку портфелі цінних паперів (ЦП) комерційного банку й у спробі довести необхідність проведення подібного моделювання. Під портфелем цінних паперів розуміють сукупність різних видів цінних паперів, придбану інвестором з метою отримання доходу, що відповідає певним вимогам щодо допустимих рівнів ризику та доходу. Основними параметрами портфеля є його величина та структура. Величина портфеля залежить від фінансових можливостей інвестора та від його бажання інвестувати кошти у фінансові активи, а не здійснювати безпосередні інвестиції у виробництво. Корпорації формують портфель цінних паперів у разі, коли є вільні фінансові ресурси, які немає потреби вкладати в розширення виробництва, а також тоді, коли інші альтернативні вкладення коштів менш привабливі й, крім того, існує розвинений фондовий ринок. Структура портфеля визначається видами цінних паперів, що входять до його складу, їх строковістю, співвідношенням окремих видів цінних паперів у портфелі. Серед них: модель Блека, модель Марковиця, модель оптимального формування портфеля банку та інші. Але все ж таки математичне моделювання економічних процесів передбачає вибір найбільш раціонального математичного методу для вирішення задачі. Модель повинна враховувати стільки елементів і звязків, щоб досить точно відбити фінансову реальність, а результати рішень були корисні менеджерові, що приймає планові рішення, щоб бути зрозумілою менеджерові й вирішуватися доступними фінансистові математичними методами, програмними й компютерними коштами в прийнятний термін. Звичайно, багато клієнтів не до кінця віддають собі звіт, що таке портфель активів, і в процесі спілкування з ними часто зясовується, що на даному етапі вони потребують простіших форм співпраці. Проте, посилення клієнтського попиту на послуги з формування інвестиційного портфеля останнім часом очевидно. Наприклад, падіння цін на нафту на світовому ринку може привести до одночасного падіння цін акцій всіх нафтопереробних підприємств, і те, що ваші вкладення будуть розподілені між різними підприємствами цієї галузі, вам не допоможе. Управління інвестиційним портфелем Чим вище ризики на ринку цінних паперів, тим більше вимог предявляється до портфельного менеджера за якістю управління портфелем. Пасивна модель управління Пасивне управління припускає створення добре диверсифікованих портфелів із заздалегідь певним рівнем ризику, розрахованим на тривалу перспективу. Метод застосовується для визначення оптимального портфеля цінних паперів в відділі управління цінними паперами та дозволяє при формуванні портфелю оперувати позиковими коштами. Можливість практично необмеженого підвищення продуктивності шляхом масштабування апаратної платформи; Максимальна відкритість системи при наявності багаторівневої схеми забезпечення безпеки; Зручний графічний інтерфейс, повна інтеграція з пакетом MS Office; Система забезпечує: Ведення бухгалтерського обліку операцій кредитної організації й одержання обовязкової звітності в повній відповідності з вимогами Банку України, підтримку всіх пяти областей плану рахунків кредитних організацій Точна відповідність технології роботи вимогам інших регулювальних органів: Міністерства фінансів, Федеральної комісії з ринку цінних паперів й інших Автоматизацію гривневих розрахунків через систему банків України; Автоматизацію валютних розрахунків через мережу S.W.I.F.T.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?