Модель макроекономічної рівноваги - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 64
Крива сукупного попиту та пропозиції. Кейнсіанська макроекономічна модель та базова модель Кейнса: роль споживання. Аналіз можливості забезпечення економічної рівноваги ринку. Засоби досягнення, порушення і наслідки досягнення макроекономічної рівноваги.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ Вступ РОЗДІЛ 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВИЗНАЧЕННЯ СУКУПНОГО ПОПИТУ ТА СУКУПНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 1.1 Крива сукупного попиту та пропозиції 1.2 Рівновага сукупних попиту та пропозиції 1.3 Кейнсіанська макроекономічна модель та базова модель Кейнса: роль споживання РОЗДІЛ 2 МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА Подвійна рівновага Аналіз можливості забезпечення економічної рівноваги ринку та системи забезпечення рівноваги за умов повної та неповної зайнятості РОЗДІЛ 3 МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ Порушення та наслідки макроекономічної рівноваги Засоби досягнення макроекономічної рівноваги Висновок Список використаної літератури ВСТУП Криві попиту та пропозиції для індивідуальних благ допомагають зрозуміти, чому рівноважна ціна одного блага істотно відрізняється від рівноважної ціни іншого. Наприклад, які чинники визначають усю рівноважну кількість певних благ на ринку, тобто реальний обсяг національного продукту?. Вимірником рівня цін у моделі AD-AS є дефлятор ВВП поточного періоду до певного базового періоду. Форму кривої сукупного попиту не можна пояснити ні ефектом доходу (коли зі зниженням ціни на певне благо грошовий дохід дає змогу придбати більшу його кількість, не відмовляючись від інших благ), ні ефектом заміщення (коли зі зниженням ціни на певне благо в покупця є стимул купувати це дешевше благо замість тих, які тепер відносно дорожчі.) Відємний нахил кривої сукупного попиту пояснюється в макроекономіці впливом так званих цінових чинників. Припустімо, що ціни зросли на 10% і водночас на 10% збільшилися поточні доходи. На ефекті майна наголосив Артур Пігу, і тому цей ефект називають ефектом Пігу. Особливого розмаху збурення пропозиції набрало в економіці України в 1993р. Російські постачальники значно підвищили ціни на нафту й газ, які Україна імпортує. Але кейнсіанська модель має декілька різновидностей.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?