Модель дослідження стійкості та якості перехідних процесів слідкувальної системи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 152
Задачі системного управління структурою і властивостями складних об"єктів. Аналіз вимог до точності та стійкості слідкувальної системи. Розробка алгоритмів визначення стійкості та якості перехідних процесів системи. Програмний комплекс системи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ОБ‘ЄКТІВ ТА ПРОЦЕСІВ КОМП‘ЮТЕРІЗАЦІЇ 1.1 Задачі системного управління структурою і властивостями складних обєктів 1.2 Аналіз вимог до точності та стійкості слідкувальної системи 1.3 Аналіз інформаційних процесів предметної області дослідження 2. МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА ЯКОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ СЛІДКУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 2.1 Технічне завдання 2.2 Функціональна схема та математична модель слідкувальної системи 2.3 Розробка алгоритмів визначення стійкості та якості перехідних процесів слідку вальної системи 3. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОДЕЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА ЯКОСТІ ПЕРЕХІДНИХ ПРОЦЕСІВ СЛІДКУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 3.1 Програмний комплекс системи 3.2 Перевірка роботи моделі дослідження стійкості та якості перехідних процесів слідкувальної системи в пакеті інженерних розранках Matlab в додатку Simulink і Control System Toolbox ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ РЕФЕРАТ Робота присвячена розробці інформаційно-довідкової підсистеми класифікації космічних апаратів і складається з трьох розділів. Третій розділ присвячений реалізації прототипу підсистеми із використанням програмного комплексу C Builder 6. ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ КП - керований процес САУ - систем автоматичного управління ОУ - обєкт управління АФХ - амплітудно-фазова характеристика ЛАХ - логарифмічно-амплітудна характеристика ВСТУП Ракетно-космічна галузь - одна з небагатьох галузей, в яких Україна перебуває серед світових лідерів. Завданням курсової роботи є: - аналіз моделей управління підсистеми слідкувального приводу; - проектування формалізованої моделі системи; - розробка математичної моделі; - розробка програмного комплексу системи; Предметом дослідження є застосування системного підходу для проектування складних автоматизованих систем. Теоретичні засади системного аналізу об’єктів та процесів комп’ютеризації 1.1 Задачі системного управління структурою і властивостями складних обєктів Особливості задач управління структурою і властивостями складних обєктів. Теорема Ляпунова встановлює, що про стійкість нелінійних систем при малих обуреннях можна судити по їх лінеаризованих рівняннях, достатньо адекватно тих, що описують поведінку САУ при малих відхиленнях від положення рівноваги.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?