Методика вивчення законів збереження в шкільному курсі фізики - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 115
Методологічна роль законів збереження енергії, імпульсу, заряду. Особливості вивчення законів збереження в середній та старшій школі. Аналіз вікових особливостей учнів. Розкриття можливостей вдосконалення навчання фізики, розробка методичних вказівок.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України Криворізький Педагогічний інСТИТУТ ДВНЗ «Криворізький національний університет» КАФЕДРА ФІЗИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ НАВЧАННЯ КУРСОВА РОБОТА ‘’МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ‘’ Студентки IV курсу групи ФІ-08 Трофимчук Альони Миколаївни Керівник: к. ф.-м. н., доцент Кадченко Валентина Миколаївна КРИВИЙ РІГ-2012 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ I. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ У ФІЗИЦІ 1.1 Методологічна роль законів збереження у фізиці 1.2 Аналіз навчальної програми середньої та старшої школи з фізики… Висновок до розділу I РОЗДІЛ II.МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗАКОНІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ФІЗИКИ 2.1 Закон збереження енергії 2.2 Закон збереження імпульсу 2.3 Закон збереження електричного заряду Висновок до розділу II ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Фізика - це наука про найбільш загальні властивості і форми руху матерії. Фізика допомагає учням пізнавати навколишній світ. Одним із найголовніших завдань фізики є дослідження закономірностей природних явищ і знаходження способів застосування цих явищ у житті людини. Фундаментальні фізичні закони - це найбільш повне на сьогоднішній день, але наближене відображення обєктивних процесів у природі. Різні форми руху матерії описуються різними фундаментальними теоріями. Кожна з цих теорій описує цілком певне явище: механічний або тепловий рух, електромагнітні явища, тощо. Систематизація змісту навчального матеріалу кожного розділу курсу фізики на основі понять, законів, деяких ідей фізичної теорії та фізичної картини світу дозволяє виділити загальнонаукові поняття, фундаментальні закони, основними з яких є закон збереження і перетворення енергії, імпульсу, заряду[9] У концепції модернізації освіти підкреслено, що вирішення завдань навчання фізики в основній школі неможливо без розкриття універсального характеру законів збереження, без показу їх значення в науці і техніці.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?