Методика використання комп"ютерних технологій при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 173
Визначення переваг використання комп"ютерних засобів при вивченні дисципліни "Бухгалтерський облік". Розробка та апробація моделі навчального курсу, спрямованого на фахово-інформаційну підготовку адміністратора програмного пакету "1С-Підприємство".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Українська інженерно - педагогічна академія Кафедра педагогіки та методики професійного навчання КУРСОВА РОБОТА з дисципліни Педагогіка вищої школи МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК за спеціальністю 8.000005 Педагогіка вищої школи Харків 2009 Зміст ВСТУП РОЗДІЛ І. ТЕОРЕтичні основи ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 1.1 Особливості використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі 1.2 Аналіз комп’ютерних засобів навчання дисципліни Бухгалтерський облік РОЗДІЛ IІ. МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 2.1 Структура навчального курсу 2.2. Зміст навчального курсу ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ВСТУП Актуальність дослідження. В Україні, як і в сучасному світі існує глобальна проблема комп’ютерізації всіх сфер людського життя. У світі існує багато бухгалтерських пакетів різної потужності й вартості, однак українські бухгалтери й підприємці віддають перевагу пакетам, створеним у країнах співдружності (Україна, Росія), як найбільш підходящі для умов перехідної економіки й швидкої зміни законодавчих актів, що регулюють порядок бухгалтерського обліку. Цей період характеризувався масовим ввозом у нашу країну персональних компютерів, що в значній мірі обумовило вибір останніх у якості основної апаратної платформи для бухгалтерських розробок. Ентузіастів-одинаків і тимчасові трудові колективи переросли в професійні групи фахівців, що обєдналися у власні компанії, які хотіли діставати прибуток із проданого тиражу бухгалтерських програм. Саме тоді були утворені сьогоднішні фірми-лідери: 1С-Бухгалтерія, Інтелект-Сервіс, Диасофт, Омега, Р-Стайл (R-Style Software Lab). Гіпотеза дослідження - полягає у припущенні, що рівень підготовки бухгалтера відповідатиме вимогам сучасного інформатизованого виробництва. якщо: ? у методиці вивчення реалізувати сучасні підходи до організації навчально-пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях (діяльнісний підхід, диференційна та особиста-орієнтація навчання); ? організувати підготовку бухгалтера на основі розробленої методиці вивчення; ? модернізувати зміст і форми організації навчального процесу. Серед основних напрямків реформування національної економічної освіти дослідниками визначено поглиблення її фундаменталізації, посилення гуманістичної спрямованості, духовної та загальнокультурної складової освіти, формування у студентів системного підходу до аналізу економічних ситуацій, стратегічного мислення, підвищення професійної компетентності фахівців економічного профілю. Порівняння традиційного навчання з дисципліни Бухгалтерський облік та навчанням з використанням комп’ютерів Традиційне навчання Комп’ютерне навчання 1.Лінійний текст (лише текст, без інших додаткових джерел) 1.Мультимедійний текст (відео-, аудіо-можливості, звязок з великою кількістю джерел), робота в спеціальних програмах, що значно спрощують процес навчання 2.Можлива відсутність мотивації до навчання, бо прослуховування теоретичної інформації не зацікавлює студентів 2.Висока мотивація до навчання, зацікавленність студентів 3.Обмежена кількість інформації, обмежений вибір, часто застарілі дані 3.Необмежена кількість свіжої інформації, широкої вибір інформаційних джерел, постійний доступ до оновлених програм 4.Контроль викладача 4.Самоконтроль і координація навчального процесу викладачем 5. Аналіз літературних джерел у цьому напрямку показав, що більшість дослідників підкреслюють значущість проектувальних умінь у структурі професійної діяльності фахівців взагалі і економічних спеціальностей зокрема. О.Коваленко [10] серед умінь, якими повинні володіти сучасні випускники навчальних закладів, виділяє і уміння передбачувати, прогнозувати і планувати стратегії вирішення професійних завдань.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?