Методика викладання нестандартних уроків з образотворчого мистецтва у початковій школі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 163
Вимоги до нетрадиційних методів навчання. Мета і зміст нестандартного підходу до проведення уроків образотворчого мистецтва в початкових класах. Методика використання художньо–дидактичних вправ, колективної роботи на уроках образотворчого мистецтва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ВСТУП Швидкий розвиток науки, зростання обсягу нової інформації потребують від сучасної школи підготовки активних, самостійних людей, які мали б високі творчі здібності та володіли б певними якостями, уміли б самостійно критично та творчо мислити, знаходити шляхи вирішення проблеми, грамотно опрацьовувати інформацію. Основне завдання сучасного вчителя - залучити учнів до активної та самостійної діяльності.Зацікавленість, викликана педагогом на уроці, за певних умов може перерости у стійкий інтерес до знань. У звязку з цим все більше ми відчуваємо гостру потребу в удосконаленні традиційних форм навчання. Не слід забувати, що вчитель є головною рушійною силою в забезпеченні процесу формування учня, як особистості. В останні роки зроблено чимало спроб удосконалити побудову уроку як форми організації навчальної діяльності учнів, що диктує необхідність застосування так званих «нетрадиційних» форм навчання. Нестандартний урок - таку назву отримало явище, що виникло як своєрідна реакція масової педагогічної практики 70 - х років ХХ сторіччя на втрату учнями інтересу до навчання. Організовуючи взаємодію, учитель керує пізнавальною діяльністю, творчим пошуком дітей. Беручи до уваги вищесказане, можна зробити висновки, що вид нестандартного уроку залежить від дидактичних цілей уроку, способу його проведення, особливостей процесу навчання, його складових частин. Нестандартніуроки, які зацікавлюють майже всіх учнів, базуються на грі, що розряджає напружене середовище,допомагає створити атмосферу невимушеності та веселий настрій у дітей, стимулюють до розвитку творчих задатків учнів: кмітливості, логічного мислення, уяви. Мета уроків образотворчого мистецтва полягає у розвитку у дітей схильності до спостереження за навколишньою дійсністю, розвитку найважливіших для художньої творчості умінь - бачити життя очима художника. Наразі змінено підхід до визначення структури в початковій школі. Поданий курсовий проект спрямований на дослідження нестандартних методів викладання образотворчого мистецтва в початковій школі. Загальний обсяг сторінок. 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НЕСТАНДАРТНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ УЧНІВ 1.1 Нетрадиційний урок як одна з форм навчання Кожний період розвитку суспільства має свої соціальні цілі. У численних публікаціях паралельно існують два терміни на позначення цього поняття: «нестандартний» та «нетрадиційний» урок.Існує кілька поглядів на нестандартний урок.На думку О. Антипової, В. Паламарчук, Д. Румянцевої, суть нестандартного уроку полягає в такому структуруванні змісту і форми, яке б викликало насамперед інтерес учнів і сприяло їхньому оптимальному розвитку й вихованню. Е. О. Митник і В. Шпак наголошують, що нестандартний урок народжується завдяки нестандартній педагогічній теорії, вдумливому самоаналізу діяльності вчителя, передбаченню перебігу тих процесів, які відбуваються на уроці, а найголовніше - завдяки відсутності штампів у педагогічній технології . У переважній більшості методичних праць науковців (Т. Байбара, Н. Вакарчук, Л. Варзацька, Т. Гусак, О. Кузьменко, О. Савченко, Г. Тарасенко, В. Шпак, І. Волкова, О. Митник, І. Мушак, Т. Пасічник) нестандартний урок розглядається як нова форма уроку.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?