Методика викладання курсу множин та відношень в сучасній школі - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 116
Множини і відношення як навчальний предмет у загальноосвітній школі. Способи задання множин, відношення між ними. Розбиття множин на підмножини, що попарно не перетинаються. Круги Ейлера. Система задач для вивчення множин і відношень в сучасній школі.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ Розділ І. Науково-теоретична і методична система досліджень 1.1 Множини і відношення як навчальний предмет у загальноосвітній школі Розділ II. Методика викладання курсу множин та відношень в сучасній школі 2.1 Поняття множини. Порожня множина 2.2 Способи задання множин 2.3 Відношення між множинами 2.4 Універсальна множина 2.5 Геометрична фігура 2.6 Круги Ейлера 2.7 Означення перерізу двох множин 2.8 Означення об’єднання двох множин 2.9 Розбиття множин на підмножини, що попарно не перетинаються 2.10 Означення різниці двох множин 2.11 Доповнення до об’єднання і перерізу множин 2.12 Числові множини Розділ IІІ. Система задач для вивчення множин і відношень в сучасній школі Висновки Література Вступ Німецький математик Георг Кантор (1845 - 1918), коли йому було 30 років, досліджуючи тригонометричні ряди і числові послідовності, опинився перед необхідністю порівнювати між собою нескінченні сукупності чисел. Вони побачили в ній можливість створення метамови математики, тобто формальної одностайної системи понять і принципів, за допомогою якої можна було б викласти з єдиних позицій зміст різноманітних традиційно далеких один від одного розділів математики. Під час вивчення теми “ Множини і відношення” учні повинні знати: означення перерізу, обєднання, різниці, доповнення множин, впорядкованої множини; учні повинні вміти: задавати множини основними способами: утворювати підмножину даної множини, знаходити об’єднання, переріз, різницю даних множин. Наприклад, множина квітів у вазі - „букет”, множина птахів, що пролітають одночасно, - „зграя”, множина овець - „отара” і т.п.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?