Методика організації та проведення основних форм позаурочної роботи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 127
Особливості позаурочних організаційних форм навчання: їх суть, значення, методика проведення. Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи. Досвід вчителів трудового навчання щодо організації і проведення основних форм позаурочної роботи.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ Розділ 1. Позаурочні організаційні форми навчання: їх суть, значення, методика проведення 1.1 Поняття позаурочної, позакласної та позашкільної роботи 1.2 Характеристика основних форм позаурочної навчальної діяльності 1.2.1 Семінарські заняття 1.2.2 Практикум 1.2.3 Факультативні заняття 1.2.4 Екскурсії 1.2.5 Предметні гуртки 1.2.6 Домашня навчальна робота учнів 1.2.7 Консультації Розділ 2. Методика організації та проведення виховних позаурочних форм занять 2.1 Масові, групові та індивідуальні форми виховної роботи 2.2 Досвід вчителів трудового навчання щодо організації і проведення основних форм позаурочної роботи Розділ 3. Становлення загальноосвітньої школи як базової ланки у системі безперервної освіти предявляє нові вимоги до знань, зокрема в забезпеченні їх узагальненості й системності. Реалізація названих завдань вимагає значного розширення сфери, урізноманітнення видів та зміни характеру навчальної діяльності школярів, яка має стати більш творчою, самостійною, позбавленою постійної дрібязкової опіки з боку вчителя. Тож у шкільну практику все ширше входять лекції, семінари, навчально-практичні заняття, інтегральні уроки, дидактичні ігри тощо. Зявились і спеціальні заняття, присвячені формуванню загальних навчальних умінь, особливо вмінь організації навчальної діяльності, оскільки формування їх на уроках з різних предметів паралельно з вивченням програмового матеріалу не дає бажаних наслідків. Засвоєння таких знань на спеціальних міжпредметних заняттях з наступним відпрацюванням практичних дій під час вивчення різних навчальних предметів через систему доцільно дібраних завдань дає змогу уникнути дублювання в роботі педагогічного колективу та підвищує ефективність роботи. Обидва види роботи мають спільні завдання і передбачають застосування переважно однакових засобів, форм і методів виховання. Завдання позакласної та позашкільної роботи - закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту, виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання. Цей принцип вимагає, щоб зміст роботи гуртків, клубів та інших форм діяльності, відповідав потребам розбудови української держави, відображав досягнення сучасної науки, техніки, культури і мистецтва. Так, знання з фізики можуть бути поглиблені й розширені на тематичному вечорі, а з літератури - під час обговорення кінофільму чи спектаклю за літературним твором. Реалізація цього принципу потребує широкого використання пізнавальних ігор, ігор з компютерами, демонстрування цікавих дослідів та ін. 1.2 Характеристика основних форм позаурочної навчальної діяльності 1.2.1 Семінарські заняття Семінарські заняття поділяють на підготовчі (просемінарські), класне семінарські заняття (9-12 клас), міжпредметні семінари-конференції. Учитель спрямовує обговорення доповідей, ставить проблемні запитання, які викликають обмін думками, дискусію. Команда, визнана кращою (група К), відтепер захищається. Можливий інший шлях - один синтетичний факультативний курс висвітлюватиме довкілля, відображатиме зазначені основні блоки інформації, вивчатиме його протягом двох - трьох років навчання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?