Методика організації контролю знань, умінь та навичок учнів при вивченні дисципліни "Основи інформатики" - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 193
Педагогічні умови успішної організації контролю знань учнів професійно-технічних навчальних закладів. Розробка плану-конспекту підсумкового заняття з дисципліни "Основи інформатики" з теми: "Microsoft Office Word". Формування культури тестування школярів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ПТНЗ 1.1 Стан проблеми організації контролю знань, умінь та навичок учнів ПТНЗ у сучасній педагогічній теорії та практиці 1.2 Методи та форми організації контролю знань, умінь та навичок учнів ПТНЗ 1.3 Педагогічні умови успішності організації контролю знань, умінь та навичок учнів ПТНЗ Висновки до першого розділу РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ УЧНІВ ПТНЗ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ 2.1 Методичні рекомендації щодо успішної організації контролю знань, умінь та навичок учнів при вивченні дисципліни Основи інформатики 2.2 Методична розробка плану-конспекту підсумкового заняття з дисципліни Основи інформатики на тему: Microsoft Power Point Висновки до другого розділу ВИСНОВКИ Вступ На сучасному етапі розвитку професійно-технічної освіти викладачі здебільшого традиційно підходять до організації контролю знань, використовуючи його в основному для визначення показників досягнутого. Не враховуючи, що правильно організований контроль навчальної діяльності учнів дозволяє вчителю оцінювати одержувані ними знання, уміння, навички, вчасно надати необхідну допомогу і досягати поставлених цілей навчання. Вивченням даної проблеми займалися такі науковці як Є.І. Петровський, М.О. Архангельський, Т.С. Панфілов, Г.І. Кузьмін, а також М.О. Сорокін. Мета: визначити та обґрунтувати педагогічні умови успішної організації контролю знань, умінь та навичок учнів ПТНЗ. Розробити план-конспект підсумкового заняття з дисципліни Основи інформатики з теми: Microsoft Office Word. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК УЧНІВ ПТНЗ 1.1 Стан проблеми організації контролю знань, умінь та навичок учнів ПТНЗ у сучасній педагогічній теорії та практиці Виявлення, контроль, оцінка і облік знань учнів - важлива проблема теорії і практики навчання. Аналіз педагогічних і методичних праць вказує, що в багатьох з них, наприклад, Є.І.Петровського, М.О.Архангельського, Т.С.Панфілова, Г.І.Кузьміної, термін перевірка знань учнів ототожнюється чи замінюється терміном контроль знань, у той же час, як перевірка є структурним елементом контролю. Результати оцінювання навчальних досягнень (урахування системи оцінювання) - виставлення балів в класних журналах, в щоденниках та інших документах. Щоб ці та інші завдання успішно розвязувалися, розглянемо такі функції контролю і перевірки знань, умінь та навичок учнів, які передбачені системою аналізу та оцінки знань, умінь та навиків учнів: навчальна, стимулююча, діагностична, виховна та оціночна. Ідеї контролю, зокрема, відображені в працях Я.А.Коменського, А.В.Дістервега, Н.І. Пирогова, К.Д. Ушинського та інших. Педагог сформулював короткі правила, що встановлюють порядок контролю знань учнів для сучасної школи: 1) вчитель на кожному уроці перевіряє знання, викликаючи декількох учнів; 2) директор школи раз у місяць перевіряє результати навчання учнів; 3) у кінці навчального року - перевідні екзамени з класу в клас. Дидактичні дослідження М.О.Архангельського, Д.О.Лордкіпанідзе, В.О.Онищука, А.Орлова, Т.С.Панфілової, Б.П.Ройтмана показують, що перевірка знань учнів необхідна не тільки для управління засвоєнням і повторенням матеріалу, а й має велике виховне значення. М.Г.Дайрі визначає такі функції перевірки знань учнів: оцінка і результативність знань, удосконалення їх знань у процесі перевірки, розвиток їх пізнавальних здібностей і мови, виховання позитивних рис особистості. Останнім часом вона почала привертати до себе пильну увагу психологів, дидактів, методистів і вчителів. Психолог Б.Г.Ананьєв виділив орієнтуючу і стимулюючу функції. Загальним місцем стало твердження сучасних психологів про те, що немає поганих темпераментів, є погані характери (що є результатом соціалізації).

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?