Методика написання наукової статті - Методичка

бесплатно 0
4.5 65
Особливості вибору напрямки науково-дослідної роботи План та етапи основних заходів подальшої роботи над темою. Структурні елементи тексту. Основні правила жанру наукової статті. Методичні прийоми викладу навчального матеріалу. Формулювання задуму.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методика написання наукової статті. У Чернівецькому національному університеті студенти мають можливість не лише набувати знання та високу професійну кваліфікацію, але й розвивати свої інтелектуальні здібності та лідерські якості. Науково-дослідна робота студентів є однією з найважливіших форм навчального процесу. Студент, який займається науковою роботою, відповідає лише за себе; лише від нього залежить тема дослідження, терміни виконання, а також, що досить важливо, чи буде робота використана взагалі. При виборі напрямку науково-дослідницької роботи по-перше треба врахувати, що пошуково-дослідницька тема повинна бути: а) актуальною як з практичної, так і з теоретичної точок зору; б) посильною для виконання за період 2-3- річної роботи в МАН; в) перспективною для подальшого продовження роботи в цьому напрямку у студентському науковому товаристві; г) достатньо забезпеченою відповідним первинним матеріалом; д) безумовно, цікавою для дослідника, що стимулює пошукову ініціативу. Намітьте план та етапи основних заходів подальшої роботи над темою. Ось тому потрібно ознайомитись із основною літературою, що стосується обраної теми (монографії, статті). Літературу доцільно записувати на окремі картки чи в зошиті, зазначаючи всі дані про працю - прізвище та ініціали автора, назву монографії, статті чи збірника статей, тез, місце, рік видання, назву видавництва чи журналу, кількість сторінок, короткий зміст або цитати. Можливі також список умовних скорочень, список використаних джерел і додатки. Вступ - постановка наукової проблеми, її актуальність, зв’язок з найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або практичної діяльності (1 абзац або 5-10 рядків); 2.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?