Методика аудиту грошових коштів - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 59
Теоретичні основи та нормативно-правова база регулювання аудиторської діяльності. Загальні принципи організації аудиту. Методика аудиту грошових коштів. Оцінка стану внутрішнього господарського контролю та додержання облікової політики на підприємстві.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра «Обліку та аудиту» КУРСОВА РОБОТА НА ТЕМУ : МЕТОДИКА АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ Виконала: Студент 2 групи Черних К.О. Перевірила: Кабанова Луганськ-2006 ЗМІСТ Вступ 1. Теоретичні основи та нормативно - правова база регулювання аудиторської діяльності 2. Загальні принципи організації аудиту 2.1. Завдання, інформаційне забезпечення та послідовність аудиту 3.2. Аудит касових операцій 3.3 Аудит операцій по рахунках у банку 4. Оцінка стану внутрішнього господарського контролю та додержання облікової політики на підприємстві Висновки Список використаної літератури Додатки ВСТУП Становлення аудиту - процес досить тривалий. Аудит починається з незалежної перевірки фінансової звітності та вираження думки аудитора щодо її достовірності, повноти і законності відображених господарських операцій. У роботах М.Т. Білухи, Ф.Ф.Бутинця, В. М. Костюченко, В. Н. Пархоменко, В. В. Сопко освітлені тільки питання складання фінансової звітності про рух коштів, тому є велика область для наукових досліджень. Національним нормативом № 3 .Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності метою аудиту визначено висловлення аудитором висновку про те, чи відповідає фінансова звітність, в у сіх суттєвих аспектах, інструкціям, які регламентують порядок підготовки і представлення фінансових звітів Мета аудиту Аудит - це дослідження, а будь-яке дослідження визначається поставленою метою. При цьому слід памятати, що запити споживачів інформації є досить різними. Визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу Керівництво підприємства Регулювання діяльності підприємства Банки, постачальники та інші кредитори Забезпечення зобовязань підприємства своєчасно виконувати свої зобовязання Замовники Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобовязання Працівники підприємства Оцінка здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобовязання. Забезпечення зобовязань підприємства перед працівниками Органи державного управління Формування макроекономічних показників 2.Загальні принципи організації аудиту Завдання аудиту Завдання аудиту визначається його метою. На сучасному розвитку економіки в Україні основним завданням аудиту є збирання достовірної вихідної інформації про господарсько-фінансову діяльність субєкта господарювання і формування на цій основі висновків про його реальний фінансовий стан. * Перевірка системи обліку і внутрішнього контролю. Важливо також ознайомитись з актами перевірок податкової інспекції, Пенсійного фонду та інших контрольно-ревізійних органів. Загальний план проведення аудиту має містити такі розділи: - розуміння аудитором бізнесу клієнта: аналіз головних впливових факторів діяльності підприємства, найважливіших його характеристик та структури тощо; - розуміння системи обліково-аналітичного процесу підприємства, в тому числі системи внутрішнього аудиту і контролю, аналіз методології і принципів бухгалтерського обліку; - аналіз системи внутрішнього аудиту і контролю. Підприємства та індивідуальні підприємці, які мають поточні рахунки в банку, зобовязані зберігати свої кошти в установах банків. Слід також врахувати, що готівку в іноземній валюті записують до акта інвентаризації із зазначенням назви і суми в перерахунку на українські гривні за курсом Національного банку України.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?