Методика аудиту готової продукції та ії реалізації - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 94
Основні принципи і методи аудиту готової продукції в його організації. Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Встановлення ступеня ризику. План, методи перевірки і контрольні процедури роботи аудитора, етапи та підсумкова документація.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ РИНКОВИХ ВІДНОСИН І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ КУРСОВА РОБОТА З дисципліни «Організація та методика аудиту» Тема роботи: Методика аудиту готової продукції та її реалізації Керівник роботи: Виконала: ______________________ студентка IV курсу заочного відділення (підпис) (П.І.П) ______________________ ____________ (дата) (підпис) _________________ (дата) Харків 2008 рік План Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти організації аудиту готової продукції 1.1 Аналіз основних понять і наукових напрямків з аудиту 1.2 Розробка методики аудиту готової продукції Розділ 2. Аудит готової продукції на підготовчому етапі перевірки 2.1 Порядок укладання договору на проведення аудиту 2.2 Вивчення системи внутрішнього контролю та системи обліку. Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.1 Аудит та облік готової продукції та їі реалізації 3.2 Методи перевірки і контрольні процедури з аудиту готової продукції 3.3 Етапи аудиту готової продукції 3.4 Формування робочих документів аудитора 3.5 Підготовка підсумкової документації по результатах аудиту Висновки і пропозиції Список використаних джерел ВСТУП Поступовий перехід народного господарства України до ринкових відносин призвів до появи спільних підприємств, господарських товариств, бірж, комерційних банків, інвестиційних фондів тощо. У зв`язку з виникненням підприємств з різними формами власності стало зрозумілим те, що традиційна система фінансового контролю в тому вигляді, в якому вона існувала при адміністративно-командній системі управління, не може захистити ні інтереси держави, ні інтереси власника. На сьогодні співвласником в Україні є громадяни - засновники господарюючих суб`єктів, громадяни-акціонери, які взяли участь у приватизації державного майна, колективи громадян та держава. Основне її призначення - це незалежна перевірка фінансової звітності та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання з метою формування висновків стосовно їх фінансового стану і достовірності його відображення в бухгалтерському обліку та звітності у відповідності з чинним законодавством і встановленими нормативами. Батьківщина сучасного аудита - Англія. 1933 - 1940 р. · на аудита впливає Нью-Йоркська фондова біржа й урядові організації; · не було єдиної думки щодо цілей аудита. В історії аудита можна простежити визначені тенденції: O основною метою аудита завжди визнавалося установлення вірогідності представленої звітності; O відзначається зростання надійності внутрішнього контролю і зниження деталізації цілей. 1.2 Розробка методики аудиту готової продукції.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?