Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 137
Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів. Принципи виховання в дітей інтересу до занять фізичною культурою. Опис вправ, народних ігор та пошукових ситуацій, що використовуються з метою активізації пізнавального процесу на уроці фізкультури.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ Вступ 1. Педагогічне керування та виховання активізації пізнавального процесу 1.1 Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів 1.2 Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою 2. Засоби активізації пізнавального процесу на заняття фізичної культури 2.1 Значення пізнавальної активності на уроці 2.2 Використання різноманітних вправ 2.2.1 Різноманітність вправ, які використовуються з метою активізації пізнавального процесу на уроці фізкультури 2.2.2 Застосування різних вправ на уроках фізичної культури 2.3 Завдання по взаємоаналізу дій учнів 2.4 Використання пошукових ситуацій 3. Використання гри з метою активізації пізнавального процесу школярів до занять фізкультурою 3.1 Ігровий метод 3.2 Використання народних ігор та їх роль у розвитку пізнавальної активності до фізичної культури Висновок Список літератури Вступ Розбудова національної системи освіти активізувала педагогічні пошуки, зокрема пошуки оптимальної організації навчально-виховного процесу, який поєднує практичні дії: планування, педагогічний аналіз, коригування, збір інформації, аналітичне оцінювання інформації, контроль, стимулювання. Наукова теорія управління школою та навчально-виховним процесом практично почала розвиватися в останні 20 - 25 років. Оскільки цей момент проводиться на початку уроку, отже від його якості проведення залежить в більшості випадків весь урок. Педагогічне керування та виховання активізації пізнавального процесу 1.1 Педагогічне керування пізнавальною діяльністю учнів Управління педагогічним процесом - це впорядковані системи, спрямовані на керування групою, колективом; це складний, багатофакторний, цілеспрямований процес дії методів управління на керований обєкт, варіативність та добір методичних прийомів, технічних засобів навчання, відповідні технології, координація та взаємодія. Результат управління залежить від рівня знань, професійної підготовки вчителя, його вміння прогнозувати, використовувати сучасні методики, нові технології, форми й методи. Тому до основних професійних функцій учителя як керівника навчального процесу належать : - діагностична - спрямована на визначення навчально-виховного процесу, її мета - розроблення стратегії й тактики освітньої та виховної роботи з дітьми; - конструктивно-організаторська - спрямована на організацію педагогічного процесу й забезпечення його ефективності; - розвивальна (навчальна й виховна) - обєднує інформаційну і гностичну функції, є провідною в діяльності педагога; - комунікативна - характеризує стиль взаємин між педагогами й дітьми, педагогами й батьками; - досліджу вальна - проявляється в умінні вчителя накопичувати та аналізувати факти поведінки дітей, бачити їх причини та наслідки, аналізувати педагогічні засоби та ефективність їх впливу на колектив і кожну дитину зокрема; - самоосвіти - забезпечує неперервне підвищення кваліфікації вчителя завдяки поновленню знань і вмінь. Наприклад, графічна модель включає похвалинний розклад уроку, основні його складові, проектування діяльності вчителя та учнів. Пізнавальною діяльністю учнів можна керувати, спрямування її в потрібному напрямі є головною метою навчально-виховного процесу (Г. Кондратенко, Г. Конфедератов, М. Семикіна, В. Чепелєв, М. Розенберг та ін.). Організацію діяльності учнів і керування розвязанням окремої теми ми називаємо тактикою диференційованого навчання, а послідовність фрагментів навчальної програми - стратегією. За даними С. Л. Рубінштейна, А. Н. Леонтьєва, П. В. Сімонова та інших учених виховання в учнів інтересу до будь-якої діяльності багато в чому залежить від впливу на їхню інтелектуальну, емоційно-вольову і мотиваційну сфери.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?