Методи знешкодження відходів від засобів хімізації в агросфері - Реферат

бесплатно 0
4.5 117
Загальна характеристика мінеральних добрив та пестицидів, їх значення для сільського господарства. Аналіз можливих негативних наслідків дії пестицидів у ґрунті, шляхи їх зниження. Рекомендації з використання хімічних засобів при агротехнічних заходах.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Методи знешкодження відходів від засобів хімізації в агросфері 1. Мінеральні добрива Подальший інтенсивний розвиток сільського господарства в нашій країні нерозривно звязаний з зростанням внесення добрив, що збільшує небезпеку негативного впливу останніх на навколишнє середовище, насамперед на ґрунти. Внесення великих кількостей мінеральних добрив, крім прояву токсичного ефекту, забруднення ґрунтів і вод, може істотно змінити вбирний комплекс і фізико-хімічні властивості ґрунтів. Гідроліз і нітрифікація однієї грам - молекули нітрату амонію дає в результаті дві грам-молекули азотної кислоти. Всі азотні добрива в ґрунті урешті решт перетворюється мікроорганізмами в солі азотної кислоти, причому відбувається денітрифікація з виділенням молякулярного азоту і його окислів, вилуговування нітратів у ґрунтові води. Ступінь засвоєння рослинами азоту з внесених добрив складає в перший рік близько 40% з мінеральних і до 20% з органічних. Незбалансованість живлення рослин на фоні надлишку сполук азоту, часта обробка гербіцидами стимулюють нагромадження в сільськогосподарській продукції нітратів і нітритів. ваги. У дослідах Українського НДІ землеробства при інтенсивному застосуванні тваринницьких стоків на чорноземах і дерново-підзолистому ґрунті вміст фосфатів і калію збільшувався в 10 разів у порівнянні із середніми показниками для цих типів ґрунтів.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?