Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 130
Перелік змінних і постійних загальновиробничих витрат, методи їх визначення. Класифікація методів визначення функції витрат. Методи аналізу ризиків: статистичний, доцільності витрат, аналітичний та метод експертних оцінок. Імітаційний метод Монте-Карло.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ 1 Методи визначення функції витрат 2 Методи аналізу ризиків. Метод Монте-Карло 3 Практична частина 4 Cписок літератури 1 Методи визначення функції витрат Постановка проблем у загальному вигляді та її звязок із важливими науковими та практичними завданнями. Для аналізу та планування майбутньої діяльності досить часто необхідно визначити величину постійних та змінних витрат. П(с)БО 16 «Витрати» не наведено вичерпного переліку постійних і змінних витрат підприємства, і зобов’язує підприємства здійснювати такий поділ лише щодо загальновиробничих витрат. До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Виділяють наступні методи їх визначення: - метод технологічного (інженірингового) аналізу; - метод аналізу рахунків; - метод візуального пристосування (графічний); - метод аналізу діапазону обсягів діяльності (мінімаксний, вищої-нижчої точки); - регресійний аналіз (статистичний метод) та ін.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?