Методи випробувань і досліджень металу шва і зварних з’єднань - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 115
Види зовнішніх навантажень на зварні з’єднання і матеріали. Машини для випробувань на тривалу міцність. Продовження штанги для закріплення зразків. Форма запису результатів випробувань металів і сплавів на тривалу міцність, допустимі відхилення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст 1. Мета і задачі дисципліни 1.1 Значення випробування матеріалів і зварних з’єднань 1.2 Методи випробувань 1.3 Види зовнішніх навантажень на зварні з’єднання і матеріали 2 Статичні випробування 2.1 Методи випробування на розтягування за ГОСТ 1497-73 2.1.1 Розтягнення зразків 2.1.2 Розтягнення зварних з’єднань 2.1.3 Випробування на розтяг при підвищених і понижених температурах 2.1.3.1 Методи випробувань на розтяг при підвищених температурах регламентуються ГОСТ 9651-73 2.1.3.2 Методи випробувань на розтяг при понижених температурах 2.2 Методи випробувань на тривалу міцність ГОСТ 10145-62 2.2.1 Форма і розмір зразків 2.2.1.1 Встановлюються наступні основні зразки для випробувань 2.2.1.2 Форма і розміри головок зразків і перехідної частини визначаються прийнятим способом закріплення зразка в затискачах випробувальної машини 2.2.2 Устаткування та апаратура для проведення випробувань 2.2.2.1 Машини для випробувань на тривалу міцність повинні забезпечувати 2.2.2.2 Продовження штанги для закріплення зразків повинно забезпечувати встановлення зразків без переносу і осьове прикладання навантаження 2.2.2.3 Нагрівальні пристрої повинні забезпечувати рівномірний нагрів зразків до заданої температури і зберігання її на протязі всього періоду випробування 2.2.2.4 Термопари повинні систематично перевірятися 2.2.2.5 Вимірювання температури потрібно проводити приладами з похибкою не більше 0,5 2.2.3 Проведення випробувань 2.2.3.1 Встановлений в захват випробувальної машини і розміщений в печі зразок, нагрівають до заданої температури, час нагріву зразка переважно не більше 8 год. і вимірюють його при потрібній температурі не менше 1 години 2.2.3.2 Для вимірювання температури зразків на кінцях робочої частини повинно встановлюватися не менше 2 термопари, таким чином, щоб гарячі спаї щільно доторкались до поверхні зразка 2.2.3.3 Необхідно періодично не рідше ,ніж через 2 год. змінювати температуру з допомогою потенціометра 2.2.3.4 Після нагрівання зразка, і витримці його при заданій температурі до нього плавно прикладають навантаження 2.2.3.5 Після руйнування зразка визначають 2.2.3.6 Тривалість випробування встановлюється для кожного металу в залежності від марки матеріалу 2.2.3.7 У випадку вимушеного переривання випробувань, розвантаження зразків можна не проводити 2.2.3.8 Результати випробувань вважати недійсними 2.2.4 Підрахунок (розрахунок) результатів 2.2.5 Форма запису (оформлення) результатів випробувань металів і сплавів на тривалу міцність 2.3 Метод випробувань на повзучість 2.4 Форма і розміри зразків 2.4.1 Встановлюються наступні основні зразки 2.4.1.1 Допустимі відхилення від заданої розрахункової довжини зразка, довжини ділянки робочої частини зразка, на якому вимірюється видовження ліній, не повинні перевищувати 2.4.1.2 Форма та розміри головки зразків визначають прийнятим способом закріплення вимірювача видовження на зразку і способом закріплення зразка в захватах випробувальної машини 2.4.1.3 Зразки повинні мати однакову площу поперечного перерізу по всій довжині 2.4.1.4 Поверхня зразків повинна бути гладка, без рисок і пошкоджень 2.4.1.5 Якщо метал підлягає випробуванню в термічно обробленому стані, то термообробці піддаються заготовки для зразків 2.4.2 Устаткування та апаратура для випробувань 2.4.2.1 Машини для випробування металів на повзучість повинні забезпечувати 2.4.2.2 Прилади для вимірювань деформації повинні забезпечувати точність підрахунку не менше 0,002мм 2.4.2.3 Нагрівний пристрій повинен забезпечувати рівномірний нагрів зразка до заданої температури і зберігання її на протязі всього часу випробувань 2.4.2.4 Для вимірювання температури на зразках з розрахунковою довжиною до 100мм включно, повинно встановлюватись не менше двох термопар 2.4.2.5 Термопари повинні систематично провірятись по еталонній 2.4.2.6 Вимір температури потрібно проводити приладами з похибкою 2.4.3 Проведення випробувань 2.4.3.1 Правильність (відсутність ексцентриситету) встановлення зразків в захват випробувальної машини провіряється вимірюванням при нормальній температурі пружних видовжень зразка на двох діаметрально-протилежних сторонах 2.4.3.2 Встановлений в захват випробувальної машини і поміщений в нагрівальну піч зразок нагрівається до заданої температури (час нагрівання не більше 8 годин) і витримують при цій температурі не менше 1 години 2.4.3.3 Температура випробувань (°С) вибирається кратною 50 2.4.3.4 Після нагріву зразка до заданої температури і витримки, до нього плавно прикладають попереднє навантаження, що повинно бути рівне приблизно 10% від заданого загального навантаження 2.4.3.5 Норми на тривалість випробувань і допуск на деформацію при заданому напруженні і температурі встановлюється для кожного матеріалу в залежності від його призначення 2.4.3.6 Температура приміщення під час випробування повинна бути по можливості постійною 2.4.3.7 Після закінчення випробувань на повзучість зразок розвантажують до величини попереднього навантаження і визначають абсолютну величину залишкового видовження 2.4.4 Під

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?