Методи управління активами і пасивами комерційного банку - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 106
Cуть активів та пасивів комерційного банку, методи управління. Загальна характеристика АТ "Сбербанк Росії" як фінансової установи, аналіз активів та пасивів. Концепція удосконалення кредитно-депозитних операцій банку. Методи зниження кредитних ризиків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДИПЛОМНА РОБОТА НА ТЕМУ: Методи управління активами і пассивами комерційного банку ВСТУП Тема даної дипломної роботи: “Методи управління активами і пасивами комерційного банку”. Актуальність теми полягає у тому, що банківська система в Україні та світі - це одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки, тому що розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. Банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступають посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва та сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Важливим елементом ринкової інфраструктури, яка поступово створюється в Україні, є комерційні банки, яким належить вирішальна роль при залученні за плату тимчасово вільних коштів юридичних і фізичних осіб (пасивні операції) та надані їх на умовах відповідної процентної ставки тим підприємствам чи громадянам,які мають потребу в цих коштах (активні операції). Особливо важливим є існування такої структури в умовах фінансової та економічної кризи в країні. Управляти активами та пасивами - значить заздалегідь оцінювати імовірність того, що банк може зазнати збитки за своїми операціями чи виявиться неспроможним виконати власні зобов’язання. Управління дає змогу оцінити, який дохід банк має отримати від активних та пасивних операцій, враховуючи існуючі процентні ставки за залученими коштами. Необхідно зазначити, що недостатнє управління активами та пасивами, поряд з інфляцією і відсутністю механізму поповнення оборотних коштів, є одним з основних факторів, що можуть негативно вплинути на формування активів та пасивів банківських установ в процесі перебудови вітчизняної економіки. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду завдань: - провести дослідження змісту активів та пасивів комерційного банку, організації управління активами та пасивами, показників ефективності управління активами та пасивами; - провести аналіз структури та динаміки активів і пасивів, кредитних операцій та показників ефективності управління активами та пасивами АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»; - обґрунтувати напрямки оптимізації структури активів та пасивів АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», заходи з підвищення ефективності його кредитних операцій. Для досягнення поставленої мети використовувалися наступні методи дослідження: - теоретичного узагальнення і порівняння - для розкриття змісту й сутності понять «активи», «пасиви», «активні операції», «пасивні операції», «управління активами банку», «управління пасивами банку» та ін.; - системний підхід - для розроблення основних напрямів удосконалення механізму управління активами та пасивами комерційного банку; - фінансовий та управлінський аналіз - під час оцінки стану й перспектив управління активами та пасивами в банківській діяльності; - комплексний підхід - для удосконалення механізму управління активами та пасивами комерційного банку; - аналізу і синтезу - для деталізації обєкта дослідження і вивчення його функціональних і структурних складених; - логічного узагальнення - для обґрунтування необхідності застосування нових наукових понять і принципів здійснення активних та пасивних операцій комерційного банку в Україні; - системного - для визначення цілей і напрямків економічної роботи під час здійснення аналізу активних та пасивних операцій комерційного банку в Україні; - монографічного - для вивчення вітчизняного і закордонного досвіду організації активних та пасивних операцій комерційного банку; - статистичного аналізу - для вивчення, групування, порівняння й оцінки сучасних методів управління активними та пасивними операціями комерційних банків в Україні. У розділі 1 “Теоретична сутність управління активами і пасивами комерційного банку” розглянуті наступні питання: 1.1 Суть активів і пасивів комерційного банку; 1.2 Методи управління активними операціями комерційного банку; 1.3 Методи управління пасивними операціями комерційного банку. Англійські вчені - автори посібника «Основи банківської справи» - акцентують на джерелах ресурсів комерційного банку. Вони вважають, що «активи банку, наведені у його балансі, показують, як банк розпорядився коштами одержаними від своїх власників (акціонерів) і від кредиторів (вкладників)» [7, с.112]. Цю думку продовжують автори «Банківського портфелю-2», наводячи таке визначення: «активи банку - напрямки розміщення власного капіталу банку і коштів вкладників з метою одержання прибутку», але це визначення є не зовсім коректним, враховуючи те, що активи приносять комерційному банку доход, проте не всі активи є доходними [23, c.638] Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку призвів до появи інших підходів у визначенні активів банку. Згідно з Інструкцією НБУ «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків», актив - «це будь-який обєкт, право контролю якого закріплене за банком і який відповідає бодай одній з таких вимог: 1) приносить доход банківській установі або 2) може бути обмінений на інший обєкт, який

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?