Методи та засоби аналізу та синтезу динамічних сценаріїв поточної обстановки в навігаційно-управляючих ГІС реального часу - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 227
Аналіз існуючих моделей та методів визначення повітряних та наземних рухомих об’єктів, узагальнення, поєднання та вдосконалення методів присвоєння координат на карті аеропорту у реальному часі. Засоби аналізу динамічних сценаріїв поточної обстановки.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра землевпорядних технологій ДОПУСТИТИ ДО ЗАХИСТУ Завідувач кафедри землевпорядних технологій ______________ Васюхін М.І. “____”_______________2012 р. ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ (ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА) ВИПУСКНИКА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ “СПЕЦІАЛІСТ ” Тема: Методи та засоби аналізу та синтезу динамічних сценаріїв поточної обстановки в навігаційно-управляючих ГІС реального часу Виконавець: студент 508 групи інституту екологічної безпеки Пішенін Олексій Сергійович Керівник: д.т.н., проф. Васюхін Михайло Іванович Консультанти з окремих розділів пояснювальної записки: Нормоконтролер: асист. Мартинюк О. А. Київ 2012 НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Інститут екологічної безпеки Кафедра землевпорядних технологій Напрям (спеціальність) 7.08010103 «Землеустрій та кадастр» ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри землевпорядних технологій ____________ Васюхін М.І. “___” __________ 2012 р ЗАВДАННЯ на виконання дипломного проекту Пішенін Ол

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?