Методи та моделі формування єдиного інформаційного простору для підтримки процесів розроблення авіаційної техніки - Автореферат

бесплатно 0
4.5 214
Розробка методів та моделей формування єдиного інформаційного простору (ЄІП) для підтримки процесів розроблення виробів авіаційної техніки. Удосконалення методу оцінювання якості засобів інформаційної підтримки. Аналіз складу програмного забезпечення ЄІП.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Міністерство освіти і науки України Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 05.13.06 - інформаційні технології МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ РОЗРОБЛЕННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ КАРАТАНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ Харків - 2015 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. З усього тривалого життєвого циклу авіаційної техніки (АТ) слід особливо виділити стадію розроблення. Прагнення вирішити протиріччя між складністю виробів АТ і необхідністю зменшення термінів розроблення проектів та підвищенням їх техніко-економічних показників стимулювало розвиток і все більш широке застосування методів інформаційної підтримки виробів (ІПВ, або CALS). Слід особливо зазначити, що сучасні системи, які орієнтовано на локальну автоматизацію та формування традиційних баз даних (БД), не вирішують проблеми створення ЄІП, призначеного для синхронізованого обміну даними між різними учасниками життєвого циклу виробів (ЖЦВ). Ставши незалежною державою, Україна прагне не відставати від Заходу у сфері автоматизації всіх стадій ЖЦВ. На сьогодні із зазначеної проблематики у галузі впровадження CALS-технологій і їх застосування на стадії розроблення є декілька робіт відомих авторів (В. В. Барабанов, А. Г. Братухін, О. М. Давидов, А. М. Ковшов, О. Ф. Колчин, К. С. Кульга, О. І. Левін, І. П. Норенков, М. В. Овсянніков, Ю. М. Соломцев, Є. В. Судов, С. В. Сумароков та ін.), у яких досліджено питання, що виникають на шляху впровадження і використання CALS-технологій. Досягнення поставленої мети обумовило необхідність вирішення наступних завдань: - провести аналіз процесу розроблення виробів АТ й існуючих підходів до формування єдиного інформаційного простору; - розробити метод формування єдиного інформаційного простору для зменшення термінів розроблення АТ; - створити функціональну модель процесу розроблення виробів АТ, а також комплекс правил перекладу нотації IDEF0 та регулярних схем мережі процесів для формалізованого опису єдиного інформаційного простору; - розробити метод оцінювання якості й метод оцінювання ефективності засобів інформаційної підтримки АТ для визначення складу програмного забезпечення єдиного інформаційного простору; - сформувати інформаційну модель, що описує множину процесів, обєктів та ресурсів і яка би була основою для розгортання єдиного інформаційного простору; - розробити й провести апробацію інформаційних технології формування єдиного інформаційного простору.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?