Методи соціальної діагностики та їх характеристика - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 95
Поняття соціальної діагностики. Принципи соціальної діагностики. Методи соціальної діагностики. Рівні та етапи соціальної діагностики. Соціально-педагогічна діагностика. Соціологічне дослідження на тему "Сучасне мовлення телебачення".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Житомирський економіко - гуманітарний інститут Університету Україна Курсова робота З технологій соціальної роботи На тему: Методи соціальної діагностики та їх характеристика Виконала: Студентка групи СР-44-03 Спеціальності соціальна робота Сладкевич Ольга Олександрівна Перевірила: Кандидат педагогічних наук, доцент Сейко Наталія Андріївна Житомир - 2007 ЗМІСТ: ВСТУП ОСНОВНА ЧАСТИНА 1. Соціальна діагностика - що це?. Соціологічне дослідження на тему Сучасне мовлення телебачення ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Діагностична функція є провідною у соціальній роботі як різновид професійної діяльності, спрямованої на забезпечення належного соціального, культурного та матеріального рівня життя членів суспільства та надання допомоги різним категоріям людей. Ще наприкінці ХІХ-поч.ХХст. родоначальник теорії соціальної роботи Мері Річмонд у своїй книзі Соціальні діагнози (1917 р.) докладно представила власний метод соціальної роботи. Річмонд вважала здатність у кожному конкретному випадку поставити соціальний діагноз, тобто провести оцінку, як особистості клієнта, так і його соціального оточення та взяти його результати діагностики за основу при визначенні методу допомоги. Сьогодні діагностика як спосіб отримання вичерпної інформації про досліджуваний процес чи обєкт застосовується в різних галузях діяльності та має різні цілі. У звязку з цим соціальний працівник повинен дотримувати ряду соціально-етичних вимог - принципів діагностики: Принцип конфіденційності. Нерозголошення результатів соціального діагнозу без персональної згоди на це особи, яка була обєктом дослідження. Якщо це діти, то на розголошення результатів обстеження обовязково потрібне згода батьків або осіб, що заміняють. Фахівець соціальної роботи є автором або учасником прикладних психолого-педагогічних, соціологічних, економічних обстежень, займається консультуванням у рішенні соціальних проблем, корекцією і реабілітацією, формами і методами терапевтичного впливу і т.д. У соціальній роботі показники медичної діагностики мають велике значення при наданні соціальної допомоги та соціальних послуг людям з обмеженими функціональними можливостями, соціальній підтримці осіб, що мають захворювання психічного характеру чи різні види хімічної залежності.[4.] Психологічна діагностика - це вимірювання індивідуально-психологічних якостей особистості або інших обєктів, які піддаються психологічному аналізу (група, організація). Розпізнавання соціальної патології, що бажано викоренити, або соціальної проблеми, яку необхідно вирішити, викликає в першу чергу питання про те, що розуміється під патологією, нормою, проблемою. Оскільки саме поняття досить багатозначне, то, говорячи про соціальну діагностику, ми маємо на увазі або одиничне дослідження соціальної ситуації клієнта, якому соціальний працівник повинен надати допомогу, або необхідний етап будь-якого впливу в соціальній роботі, технологічний імператив соціального обслуговування, або сукупність наукових методів, що обґрунтовують правильність отриманої інформації. [13.] Найбільш послідовно охарактеризував технологічність творчого аналізу і діагнозу проблем соціального розвитку В.І. Вернадський.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?