Методи розв’язування різних типів економічних задач - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 98
Методи розв’язування, аналізу та використання задач зі знаходженням екстремуму функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі теоретико-економічних та практичних проблем. Модель задачі лінійного програмування. Складання симплексної таблиці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України» Кафедра економічної кібернетики РОЗРАХУНКОВА РОБОТА з дисципліни “ Економіко-математичне моделювання ” Виконав студент ___ курсу групи ___ _________________ С.П. Любіш 25.05.2009 Керівник канд. техн. наук, доцент________________ К.Г. Гриценко 25.05.2009 Структура та оформлення відповідає вимогам ДСТУ 3008-95________________Д.М. Рижкін 25.05.2009 Суми - 2009 ВСТУП Економіко-математичне моделювання є галуззю економічної науки, яка вивчає основні принципи та інструментарій постановки економічних задач, побудови їх математичних моделей, методів розв’язування та аналізу економічних задач з метою використання отриманих результатів в економіці. Метою розрахункової роботи є вивчення методів розв’язування різних типів економічних задач. В розрахункової роботі розглядаються основні методи розв’язування, аналізу та використання задач зі знаходженням екстремуму функції на множині допустимих варіантів у широкому спектрі

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?