Методи регулювання міжнародної торгівлі - Реферат

бесплатно 0
4.5 75
Особливості сучасної торгової політики держав та розвиток і протистояння протекціонізму та фритредерства. Фіскальна, протекціоністська та балансувальна функції мита. Визначення поняття квоти як кількісної міри обмеження експорту чи імпорту товару.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Зміст Вступ 1. Сутність міжнародної торгівлі. Підвишення ролі міжнародної торгівлі в економіці кожної країни проходять при нестійких міжнародних торговельних зв’язках. По-друге, розвиток міжнародної торгівлі товарами визначає динаміку міжнародного обміну послугами. Актуальність даної теми полягає у тому, що сьогодні в умовах глобалізації та інтернаціоналізації світових відносин особливої уваги потребує вивчення основних методів регулювання міжнародної торгівлі У найзагальнішому вигляді міжнародна торгівля є засобом розвитку спеціалізації країни, зростання продуктивності ресурсів, збільшення обсягів виробництва, отже - і піднесення добробуту держави. Дослідження, проведене Світовим банком, засвідчило наявність тісного зв’язку між розвитком зовнішньої торгівлі та економічним зростанням. Протекціонізм - це державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом використання інструментів тарифного й нетарифного регулювання.[3] Фритредерство - звільнення торгівлі та обмеження втручання держави в зовнішньоторговельну діяльність.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?