Методи проектування надійного програмного забезпечення - Реферат

бесплатно 0
4.5 104
Методи аналізу та засоби забезпечення надійності, що використовуються при проектуванні програмного забезпечення. Основні види складності. Якісні та кількісні критерії. Ієрархічна структура. Попередження помилок. Реалізація статичної і динамічної моделей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Вступ Надiйнiсть програмних засобiв - це їх властивiсть, яка сприяє виконанню заданих функцiй при збереженнi в часi значення встановлених експлуатацiйних показникiв в заданих межах, що вiдповiдають заданим режимам i умовам використання, супроводу i вiдновлення цих засобiв. Однак, спроби механiчного перенесення основних положень цiєї теорiї стосовно ПЗ виявились неправомiрнимивнаслiдок ряду специфiчних особливостей цих засобiв. Специфiка створення ПЗ полягає в тому, що в процесi їх вiдладки практично неможливо виявити i лiквiдувати всi iснуючi в них помилки. Програмні проекти часто зазнають невдач через помилки на ранніх етапах життєвого циклу ПЗ, тому актуальною задачею є оцінювання, прогнозу- вання та забезпечення необхідного рівня якості розроблюваного ПЗ вже на етапі проектування, оскіль- ки саме оцінювання і прогнозування рівня якості розроблюваного за проектом ПЗ дасть можливість забезпечити якість розроблюваного ПЗ, а також зменшити витрати на розроблення ПЗ, а то й уник- нути ряду катастроф та інцидентів, причини яких були внесені на етапах формулювання вимог та проектування. Класифікація моделей надійності ПЗ Модель надійності ПЗ - це математична модель, побудована для оцінювання залежності надійності ПЗ від деяких певних параметрів. До простих статистичних моделей складності належить феноменологічна модель фірми TRW.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?