Методи, прийоми й засоби формування техніки читання іноземною мовою учнів початкової школи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 168
Цілі навчання іноземній мові молодших школярів. Читання як компонент навчання іноземної мови. Вимоги до процесу навчання читанню іноземною мовою. Характер і режими читання текстів. Прийоми і методи у навчанні нормативно-виразного читання тексту вголос.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1.ПСИХОЛОГОПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЧИТАННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 1.1 Цілі навчання іноземній мові, поставлені для молодших школярів 1.2 Читання як компонент навчання іноземної мови. Функції тексту 1.3 Психологічні особливості молодших школярів і формування навичок і умінь в читанні на основі їх Висновки до Розділу 1 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 2.1 Педагогічні вимоги до організації процесу навчання читанню іноземною мовою 2.2 Характер і режими читання текстів 2.3 Труднощі навчання читання 2.4 Шляхи навчання читання 2.5 Прийоми і методи у навчанні нормативно-виразного читання тексту вголос Висновки до Розділу 2 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти та Концепції навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі, основною метою навчання іноземної мови є формування в учнів комунікативної компетенції, що означає оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування, розвиток умінь використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур і цивілізації сучасного світу.[6,32] У контексті формування потрібного рівня комунікативної компетенції всі види мовленнєвої діяльності необхідні для ефективного оволодіння мистецтвом комунікації, подальшої освіти та розвитку особистості. Питаннями читання

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?