Методи поліпшення растрових зображень - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 71
Методи поліпшення растрових зображень. Параметри виду, буфер глибини, джерело світла в бібліотеці Opengl. Створення тривимірної фігури та забезпечення її повороту за допомогою Opengl, виконання операції масштабування з використанням клавіші " " та "-".

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Параметри виду, буфер глибини, джерело світла в бібліотеці Opengl 3. glBegin (GL_LINES); glVertex2f (-1, 1); glVertex2f (1 -1); glVertex2f (-1, -1); glVertex2f (1, 1); glEnd; Малюються два відрізки, сполучаючі кути вікна по діагоналях. Для збільшення товщини відрізків перед командними дужками потрібно вказати ширину лінії: glLineWidth (2. 5); Ця функція також повинна виноситися за командні дужки, у ліній можна усувати ступінчастість, що буду виконувати команда glEnable (GL_LINE_SMOOTH); згладжувати нерівності. Для малювання пунктирною лінією перед командними дужками потрібно додати наступні рядки: glLineStipple (1 $FOFO);glEnable (GL_LINE_STIPPLE); У функції glLinestipple перший аргумент - масштабний множник, другий аргумент задає шаблон штрихування (побітовим способом). Декілька готових шаблонів штрихових ліній Призначена для користувача процедура drawOneLine викликається для відтворення кожного окремого відрізка: procedure TfrmGL. drawOneLine(xl, yl x2, y2: GLfloat); begin glBegin(GL_LINES); glVertex2f glVertex2f glEnd; end; (2 * xl / ClientWidth - 1. 0, yl (2 * x2 / ClientWidth - 1. 0 y2 / ClientHeight - 0. 5); / ClientHeight - 0. wglMakeCurrent(Canvas.Handle, hrc); glViewport(0, 0, ClientWidth, ClientHeight); 9lPushMatrix; glFrustum (-1, 1, -1, 1, 3, 10); // задаем перспективу\ glTranslatef(0.0, 0.0, -5.0); // перенос объекта по оси 1\ 9lClearColor (0.5, 0.5, 0.75, 1.0); \ glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT) ; \ glColor3f (1.0, 0.0, 0.5); \ glBegin (GLJTRIANGLES);\ glVertex3f (-1, -1, 0);\ glVertex3f (-1, 1, 0) ;\ glVertexSf (1, 0, h); \ glEnd; \ glPopMatnx;\SwapBuffers (Canvas.Handle); wglMakeCurrent (0, 0) ; На даному прикладі показаний трикутник.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?