Методи оцінки потенціалу підприємства - Лекция

бесплатно 0
4.5 71
Сутністно змістова еволюція терміну "потенціал". Структура та графоаналітична модель потенціалу підприємства. Особливості економічних систем. Ефект синергії. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства. Оцінка вартості земельної ділянки та споруд.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства 1. Сутністно змістова еволюція терміну “потенціал” Термін потенціал походить з латинської мови і означає - скриті можливості, у виробничій практиці завдяки деяким зусиллям можуть перейти в реальну дійсність. Еволюція терміну “потенціал” представлена такими етапами: 1924 рік КНЕУ професор Воблий ввів визначення терміну потенціалу як потенціалу виробничих систем; 1924 рік професор Вейтс розглядав поняття потенціал як потенціальні виробничі сили; 1954 рік академік Струмірін ввів в теорію термін - економічний потенціал; 1967 рік академік Німчемов визначає потенціал розширеного виробництва; 1973 рік Анчишкін визначає виробничий потенціал; 1981 рік академік Балкін висунув нову трактовку терміну потенціал - як узагальнена збірна характеристика ресурсів прив’язаних до місця і часу; 1983 рік академік Архангельський визначав термін потенціал як запаси, засоби, джерела, які є у розпорядженні і можуть бути мобілізовані для досягнення певної мети або для вирішення певної задачі. У розвитку сучасного уявлення про потенціал підприємства можливо виділити 3 напрямки: (Білов, Черніков) - стверджують, що потенціал це сукупність необхідних для функціонування і розвитку системи різних видів ресурсів. Залежно від рівня абстрагованості оцінки: 1) потенціал світового господарства; 2) потенціал національної економіки; 3) галузевий потенціал; 4) регіональний потенціал; 5) територіальний потенціал; 6) потенціал добровільних об’єднань; 7) потенціал підприємства; 8) потенціал структурних підрозділів; 9) потенціал виробничих дільниць; 10) потенціал робочого місця. За елементним складом: 1) потенціал основних виробничих фондів; 2) потенціал оборотних фондів; 3) потенціал землі; 4) інформаційний, інноваційний, інвестиційний; 5) кадровий та технологічний потенціал. Потенціал підприємства Потенціал підприємства - це складна, динамічна, поліструктурна система, що характеризується чотирма основними рисами: 1) потенціал підприємства визначається його реальними можливостями в тій чи іншій сфері економічної діяльності; 2) можливості будь якого підприємства в більшій ступені залежить від наявності ресурсів і резервів не залучених у виробництво; 3) потенціал підприємства визначається не тільки і не стільки наявними можливостями, а ще й навичками різних категорій персоналу; 4) рівень і результати реалізації потенціалу підприємства визначається формою підприємства і адекватною до неї організаційною структурою підприємства. Об’єктивні складові включають у себе: виробничий потенціал, потенціал землі, основні і оборотні фонди, технологічний потенціал, персонал, фінансовий потенціал з якого випливає ще один потенціал відтворення. Маркетинговий потенціал - це максимальна можливість підприємства щодо систематичного і планомірного спрямування всіх його функцій (визначення обсягу, попиту, організації виробництва, продажу, післяпродажний сервіс) на задоволення потреб споживачів і використання потенціалу ринків збуту. Оптимізації структури ПП Алгоритм оптимізації: 1 етап. Теоретичні основи оцінки ПП Оцінка - це результат визначення і аналізу якісних , кіль-х характеристик об’єкту , а також процесу управління ним . Залишкова вартість Утилізаційна вартість Принципи вартісної оцінки ПП Основні етапи оцінки Принципи . що баз-ся на уявленнях користувача . А. корисність Б. заміщення В. очікування А.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?